Oversyn

Japanske ordspråk ≍ Japanese Proverbs

Seksjon › 49   Sett    Søk   Førre Neste

japanske ordspråk, Japanese Proverbs 100 japanske ordspråk. Fleire av dei er utdjupa på engelsk. Nesten tretti dikt (mest alle er haiku) er også med.

Japanese proverbs in Nynorsk Norwegian and English.

 A  B  D  E  F  G  H  I  J  K  L
 M  N  O  P  R  S  T  U  V-  Y  Z-

Kokkan Otake. Kanzan and Jyuttoku, a symbolic theme in Zen art
Kanzan og Jyuttoku (eit Zen-tema). [Større bilde].

Japanese proverbs, japanske ordspråk ordtak, ordspråk ordsprog frå Japan, or Nippon, opp    Seksjon     Sett    Neste

Japanese proverbs, japanske ordspråk ordtak, ordspråk ordsprog frå Japan, or Nippon. Brukargaid  ᴥ  User's Guide  ᴥ  Disclaimer
© 2013–2018, Tormod Kinnes, MPhil [Email]