Norsk del, Gullvekta
Japanske ordspråk – Japanese Proverbs
Seksjon › 49 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

V

Spør sju gongar, og tvil deretter på vedkommande.

Inquire seven times, then doubt a person. [This use of 'seven' indicates "quite a number.]

Det kan vere best å la villblomster og fagre jenter få bli der dei høyrer til, heller enn å ta dei med til nokon annan stad.

It can be advisable to leave wild flowers and fair girls in their natural surroundings rather than take them to any other place.

Innhald


Japanske ordspråk, Japanese proverbs, ordtak frå Japan, litteratur  

Tilvisingar: [Kjelder]
    Skarpe klammer, teiknet *, og nokre andre teikn forklart: [Hjelpeteikn]
    Vidare ordspråklæring: [Slik kunst]

Japanske ordspråk, Japanese proverbs, ordtak frå Japan, opp Seksjon Sett Neste

Japanske ordspråk, Japanese proverbs, ordtak frå Japan BRUKARGAID: [Lenke]
© 2016–2017, Tormod Kinnes. [E-post]  ᴥ  Ansvarsfråskriving: [Lenke]