Norsk del, Gullvekta
Japanske ordspråk – Japanese Proverbs
Seksjon › 49 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

V

Spør sju gongar, og tvil deretter på vedkommande.

Inquire seven times, then doubt a person. [This use of 'seven' indicates "quite a number.]

Det kan vere best å la villblomster og fagre jenter få bli der dei høyrer til, heller enn å ta dei med til nokon annan stad.

It can be advisable to leave wild flowers and fair girls in their natural surroundings rather than take them to any other place.

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

Japanske ordspråk, Japanese proverbs, ordtak frå Japan, opp Seksjon Sett Neste

Japanske ordspråk, Japanese proverbs, ordtak frå Japan BRUKARGAID: [Lenke]
© 2016–2017, Tormod Kinnes. [E-post]  ᴥ  Ansvarsfråskriving: [Lenke]