Norsk del, Gullvekta
Enkel rådgiving ❀ 5
Seksjon › 2 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

Lundefugl frå sida.
Verkar alt i orden, så speid like fullt.

Ekte motivasjon veks fram innanfrå.

Om å presentere seg

Inntrykkstyring, impression management er ein bevisst eller ubevisst prosess der folk prøve å påverke inntrykka som andre får av personar, ting eller hendingar. Slikt gjer dei ved å dirigere informasjonen i sosiale samhøve. Omgrepet 'inntrykksstyring' kjem frå Erving Goffman. (Jf. Goffman 1959; 1971; Lemert og Branaman 1997).

Å prøve å styre inntrykka som andre får, er det same som å regulere påverknadar. Det kan ta form av ei laber for for sjølvpresentasjon. (Wikipedia, "Impression management"; "Erwing Goffmann")

Å skaffe seg god utdanning

Eit amerikansk universitet å hente inspirasjon frå: [◦Maharishi University of Management, MUM]

Overblikka som viser fagkunnskap som tel

Det er som Sarah H. Parcak meiner: Har ein fått eit godt oversyn frå høgdene, kan ein følge opp med bakkearbeid og graving: Survey work on the ground. That's really the most important part of using satellite images. . . . it helps us to find potential locations for sites, and then we get to go there on the ground and confirm what we've seen. - Sarah H. Parcak, amerikansk arkeolog (Jf. Wikipedia, "Sarah Parcak"; Wilkinson, 2008, 57-76, 258-59)

Når alt er i orden (skal du vare deg mest).

Den andre musa får osten! - Terry Pratchett

Når lykka smiler, skal du vare deg mest. - Ivar Aasen

Ver varsam når du får akkurat det du treng i livet. - Auliq Ice

Å fare varleg har mange former. ⚶ Ikkje alle er sanne.

Liv utan varsemd er som ein bil utan bremser. - Bamigboye Olurotimi

Verdsett alltid rette varsemd når du har med framande å gjere. - Med Steven Redhead

Riv ikkje eit gjerde før du veit korfor det blei sett opp. - Robert Frost

Å ville tryggleik står imot kvart storarta og edelt føretak. The desire for safety stands against every great and noble enterprise. - Tacitus

Ver mistenksam overfor kvar ei [teologisk] stilling som oppfyller alt du har ønska av hjartet. - William E. Hordern

Den skjønsamt varsame er varsam i handlingar og reservert nok i tale. - Etter Adam Smith

Innhald


Rådgiving med meir, litteratur   

Amos, Julie-Ann. You're in Charge Now! The First-time Manager's Survival Kit. 3rd ed. Oxford: How To Books, 2002.

Baruch, Yehuda. Managing Careers: Theory and Practice. Harlow: Pearson Education, 2004.

Carnall, Colin. Managing Change in Organizations. 5th ed. Harlow: Pearson Education, 2007.

Cook, Marshall J. How to Be a Great Coach: 24 Lessons for Turning on the Productivity of Every Employee. London: McGraw-Hill, 2008.

Driver, Matt. Coaching Positively: Lessons for Coaches from Positive Psychology. Maidenhead, Berkshire: Open University Press, 2008.

Drucker, Peter F. Managing for the Future. London: Routledge, 2011.

Ferguson: Career Skills Library: Professional Ethics and Etiquette. 3rd ed. New York: Ferguson Publishing, 2009.

FitzPatrick, Bill. The Action Principles: How Americans Get Rich. St. Wellesley, MA: American Success Institute, nd.

Glei, Jocelyn K., ed. Manage Your Day-to-Day: Build Your Routines, Find Your Focus, and Sharpen Your Creative Mind. Las Vegas, NV: Amazon Publishing, 2013.

Goffman, Erwing, The Presentation of Self in Everyday Life. Monograph No. 2. Edinburgh: University of Edinburgh Social Sciences Research Centre, 1956.

Goffman, Erwing, Relations in Public: Microstudies of the Public Order. New York: Basic Books, 1971.

Grey, Christopher, and Hugh Willmott, eds. Critical Management Studies: A Reader. Oxford: Oxford University Press, 2005.

James, Muriel. The OK Boss. Reading, MA: Addison-Wesley, 1975.

Lemert, Charles, and Ann Branaman, eds. The Goffman Reader. Oxford: Blackwell, 1997.

Maslow, Abraham H., with Deborah C. Stephens and Gary Heil. Maslow on Management. New York: John Wiley, 1998.

Mollicone-Long, Gina. The Secret of Succesful Failing: Hidden Inside Every Failure Is Exactly What You Need to Get What You Get. Seattle, WA: Pathfinders Publishing, 2007.

Morris, Robin, and Geoff Ward. The Cognitive Psychology of Planning. Hove, East Sussex: Psychology Press, 2005.

Navarro, Peter. The Well-Timed Strategy: Managing the Business Cycle for Competitive Advantage. Upper Saddle River, NJ: Wharton School Publishing / Pearson Education, 2006.

Price, Bette, and George Ritcheske. True Leaders: How Exceptional CEOS and Presidents Make a Difference by Building People and Profits. Chicago, IL: Dearborn Financial Publishing, 2001.

Timmons, Joe, et al. Career Planning Begins with Assessment: Guide for Professionals Serving Youth with Educational and Career Development Challenges. Rev. ed. Washington DC: National Collaborative on Workforce and Disability for Youth / Institute for Educational Leadership, 2005.

Toastmasters International. District Leadership Handbook: A Guide to Effective District Management. Mission Viejo, CA: Toastmasters International, 2014.

Wilkinson, Richard H., red. Egyptology Today. Cambridge: Cambridge University Press, 2008.

Yuki, Gary. Leadership in Organizations. 7th ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2010.

Samla litteraturliste

Rådgiving, eigenomsorg, eigenutfalding, Sjølvinnsikt, stresshandtering o.a., opp Seksjon Sett Neste

Rådgiving, eigenomsorg, eigenutfalding, Sjølvinnsikt, stresshandtering o.a. BRUKARGAID: [Lenke]
© 2014–2017, Tormod Kinnes, cand.philol. [E-post]  ᴥ  Ansvarsfråskriving: [Lenke]