Norsk del, Gullvekta
Ordspråk om kryp, fisk og fugl o.a.
Seksjon › 52 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

Kryp:   Krokodille — Skjelpadde — Orm — Snigel

I sjøen:   Fisk — Kveite — Laks — Sild — Steinbit — Torsk — Ål — Krabbe — Kreps

I lufta:   Fugl — Gauk — Gås — Hauk — Høns — Kanarifugl — Kråke — Ramn — Skarv

Nokre insekt:   Bie — Fluge — Loppe — Lus

Om kryp

Krokodille

Jamvel om vatnet er stille, skal ein ikkje tru det er fritt for krokodille.*

Krokodilla har styrken sin i vatnet.

Skjelpadde

Når du ser ei skjelpadde oppå ein gjerdestolpe, forstår du ho har hatt litt hjelp.

"Hastverk er godt, men omtanke er også godt", sa skilpadda.

Orm

Den som blir bitt av ormen, flyktar lett for firfisla.*

Ein orm som har livet kjært, drar ikkje landevegen.

Snigel

Om du ikkje trakkar snigelen på halen, vil han ikkje komme og bite deg.

Snigelen etterlèt eit far kor han fer.

Snigelen kjem òg fram.

"Seint, men støtt", sa snigelen.

I sjøen

Fisk

Det er betre å gå heim og lage eit garn enn berre å stire langt etter fisken i den djupe dammen.

Det finst dei som fiskar, og dei som berre forstyrrer vatnet.

Ein fiskartur: to steg og over bord. (Skotsk)

Fiskar som svelger båtar, held ikkje til i bekkar.

Fisken går ikkje etter kroken, men etter agnet.

Garnet til den sovande fangar fisk.

Gir ein nokon ein fisk, har han mat for ein dag. Men lærer du han å fiske, har han mat resten av livet.

Han kan saktens faste som har rikeleg med fisk på disken sin.

List drep ikkje akkurat fisken; det er heller garnet.

Store fiskar held seg i djupet.

Store fiskar riv lett sund garna.

Storfisk blir tatt i mykje vatn.

Storfisk et småfisk.

Kveite

Ein må kunne både hale og fire, vil ein dra storkveite.

Laks

"Ein kan ikkje gjere alle til laks (lags)", sa han som skapte silda.

Sild

Dei er pirne (pirkete o.a.) som skjer sild i fire.

Ein skal ikkje selje silda før ein har ho i garnet.

Silda er også fisk (kosteleg mat også).

Steinbit

Det står age (respekt) av steinbitkjeften.

Torsk

Torsken og seien går same vegen. • Torsk og sei må same lei.*

Ål

Ekteskapet er som ei åleteine, den som er ute, vil inn, den som er inne, vil ut.

Krabbe

Uvørne får kjenne krabben på klørne.*

Kreps

Ein straffar ikkje krepsen ved å drukne han.

I lufta

Fugl

Betre å vere ein liten skogsfugl i lunden enn ein stor fugl i bur.

Det er lite om fuglen når fjørene er avribba.

Kvar fugl syng med sitt nebb.*

Ein får ikkje flyge før vengane er utvaksne.

Fuglen er ikkje flygeklar med det same han kjem or egget.

Langflogne fuglar har ofte fagre fjør.

Ring er fuglen som skit i eige reir.

Store fuglar fangar ikkje fluger.

To fuglar ber betre til reirs enn ein.

Gauk

Det er utanfor måte at gauken gjel på svart (berr) kvist.*

Gås

Ein kan ikkje ete ei feit gås om ein ikkje har nokon.

Stakkars den gåsa som trur reven.

Hauk

Høna vil ikkje beklage at hauken er sjuk.

Høns

Den misunnelege trur at nabohønsa er like feite som gjæsene sine.

Det er ikkje hanen som passar kyllingane.

Ei klok høne kan også verpe i brenneslene.

Hanen styrer lettare tolv høner enn mannen styrer éi kvinne.

Ein kan vanskeleg vite om hane eller høne kjem ut av egget, og om siger eller tap kjem ut av krigen.

Om ikkje høna kakla, visste ein ikkje at ho hadde vorpe.

To hanar hjelper ikkje kvarandre med å sparke jord.

"Eg såg himmelen ◦opne seg som ein hønseende, og englane fly ut og inn", sa mannen på vitnemøte.

Kanarifugl

Om ein riking slepper ein fjert, priser folk lyden som kanarifuglsong; om ein fattig fjertar, blir han utskjelt og får pryl.

Kråke

Kråka fer aldri så vide at ho ikkje har same vengane ved side.

"Hadde du stått ved denne enden, så hadde du ikkje foke der", sa mannen; børsa spente då han skaut på kråka.

Ramn

Den eine ramnen høgg ikkje auget til den andre.

Å stele som ein ramn.

Skarv

"På 'an att", sa skarven, han åt ålen for tredje gongen.

Nokre insekt

Bie

Den som er glad i honning, gir seg ikkje for biene.*

Den som likar honning, får finne seg i bistikk.

Fluge

Attlaten munn får ingen fluger inn.

Det er klein kar som dånar av å sjå ei fluge på veggen.

Ikkje eingong stuten klarer å verje seg skikkeleg mot flugene. (Kinesisk).

Rumpelause kyr skulle ikkje prøve å jage vekk fluger. (Afrikansk)

Store fluger kjem seg laus av spindelveven.

"Vågar du livet, så vågar eg halsen", sa bonden, han svelgde fluga som sat på grauten.

Loppe

Loppa stikk eit grann, men skadar ikkje.

"Det er betre med godt hopp enn god tru", sa loppa, ho hoppa over bekken. [Svensk hopp er håp.]

Lus

Heller ei lus i kålen enn kjøtlaus.

Innhald


Ordspråk om kryp, fisk, fugl m.m., litteratur  

Ordtak om dyr på engelsk - større samling.

Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

Ordspråk om kryp, fisk, fugl m.m., opp Seksjon Sett Neste

Ordspråk om kryp, fisk, fugl m.m. BRUKARGAID: [Lenke]
© 1999–2017, Tormod Kinnes, cand.philol. [E-post]  ᴥ  Ansvarsfråskriving: [Lenke]