Norsk del, Gullvekta
Eventyr å livne av   ❀ 1
Seksjon › 29 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

Grashoppa i enga

Ein gong gjekk ein kar frå Geitheim og slo gras i enga med sigd, like til han kom over ei stor grashoppe. Han kasta sigden ifrå seg og sprang heim til grannane i fellestunet dei hadde, og jamra: "Det er ein hoppande djevel i graset utpå enga!"

Alle rusta seg med klubber og stokkar, hogg- og stikkvåpen med lange skaft og med andre våpen for å få has på grashoppa. Då dei kom til staden der ho skulle vere å finne, sa ein av dei til ein annan: "La kvar og ein krosse seg mot djevelen og ikkje legge seg opp i det han tar seg til."

Dermed gjekk dei heim att og sa: "Vi blei signa ifrå å gå vidare i dag."

"Å no", sa han som hadde sigden sin liggande i enga. "Men hjelp meg å finne sigden."

"Nei", sa dei. "Det er godt å sove med heilt skinn om kroppen. Det må vere betre at du mistar sigden din enn at vi alle blir heilt øydelagde."

(Clouston 1903, 42)

Ankeret

Akkurat i det kyrkjelyden strøymde ut av kyrkja ein festdag for lenge, lenge sidan, fekk dei sjå eit ploganker som blei fira ned med eit reip gjennom skyene. Ankeret sette seg fast i ein gravstein, og dei som var over skyene, rista i tauet om og om att for å få ankeret laus, men klarte det ikkje. Folk høyrde dei diskutere oppi høgda om dei kunne sende ned nokon for å løyse ankeret. Kort etter såg folk ein sjømann som kom klatrande nedetter tauet. Men før han klarte å få laus ankerflikane, gispa han og fall saman som om han drukna i den tjukke lufta nær jordoverflata.

Luftfartøyet venta på han i eit time. Så blei reipet kappa der oppe, og det fall ned.

Ankeret blei hamra ut til hengsler og beslag på kyrkjedøra. Det var der då Gervase frå Tilbury* levde; det fortalde han, men ikkje kva for stad det var.

(Briggs 2003, 312)

*Gervase frå Tilbury, også kalla Gervasius Tilberiensis (ca. 1150 – ca. 1228) var advokat, statsmann og forfattar før og på 1200-talet. Han var født i West Tilbury, i Essex, England.

Innhald


Eventyr, litteratur  

Kjeldene: [Tilvisingar]

Eventyr, forteljingar, soger, opp Seksjon Sett Neste

Eventyr BRUKARGAID: [Lenke]
© 2015–2017, Tormod Kinnes. [E-post]  ᴥ  Ansvarsfråskriving: [Lenke]