Norsk del, Gullvekta
Norske eventyr. Andre band  ❀ Innleiing
Seksjon › 2   Sett    Søk   Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar    Innhald     

Innleiing

Folkeeventyr gir seg ikkje ut for å vere heilt sanne. Felles for rett mange er at ein ikkje veit kven som først laga dei og nøyaktig kor dei stammar frå.

Frå sist på 1700-talet og utover i 1820-åra gav forskjellige forfattarar ut ein del spredte oppteikningar av segner og viser her i landet, men den første folkeminneboka i norsk litteratur, Norske Sagn, blei gitt ut i 1833 i Arendal. Soknepresten Andreas Faye hadde samla tilfang og skrive ut stoffet med merknadar til. Samlinga kveikte Peter Christen Asbjørnsen og andre.

Mange eventyr og segner har blitt skrivne opp av samlarar sidan, og fleire av forteljingane som har komme til, har også blitt trykte. Mange manus og bøker i Noreg er tatt vare på i særlege samlingar og arkiv.

  Innhald  


Norske folkeeventyr m.m., litteratur  

Faye, Andreas. Norske Sagn. 1. opplag. Arendal: Trykt i N. C. Halds Bogtrykkerie af L. A. Krohn, 1833.

Norske folkeeventyr, eventyr, opp Seksjon Sett Neste

Norske folkeeventyr, nynorsk-eventyr, o.a. BRUKARGAID: [Lenke]
© 2001–2017, Tormod Kinnes. [E-post]  ᴥ  Ansvarsfråskriving: [Lenke]