Norsk del, Gullvekta
Norske eventyr. Andre band  ❀ Innleiing
Seksjon › 2   Sett    Søk   Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar    Innhald     

Innleiing

Folkeeventyr gir seg ikkje ut for å vere heilt sanne. Felles for rett mange er at ein ikkje veit kven som først laga dei og nøyaktig kor dei stammar frå.

Frå sist på 1700-talet og utover i 1820-åra gav forskjellige forfattarar ut ein del spredte oppteikningar av segner og viser her i landet, men den første folkeminneboka i norsk litteratur, Norske Sagn, blei gitt ut i 1833 i Arendal. Andre utgåva, Norske Folke-Sagn er frå 1844. Soknepresten Andreas Faye hadde samla tilfang og skrive ut stoffet med merknadar til. Samlinga kveikte Peter Christen Asbjørnsen og andre.

Mange eventyr og segner har blitt skrivne opp av samlarar sidan, og fleire av forteljingane som har komme til, har også blitt trykte. Mange manus og bøker i Noreg er tatt vare på i særlege samlingar og arkiv.

  Innhald  


Norske eventyr, Litteratur  

Samlingas notar.

Alver, Brynjulf, red. Guten i gadden: Eventyr frå Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal. Oslo: Det norske Samlaget, 1980.

Ashliman, D. A Guide to Folktales in the English Language. New York: Greenwood Press, 1987.

Christiansen, Reidar Thorwald, red. Norske sagn. Oslo: Aschehoug, 1938.

Faye, Andreas. Norske Folke-Sagn. 3. opplag. Oslo: Norsk folkeminnelag, 1948.

Grimstad, Ivar. Reven bak øyret. Oslo: Det Norske Samlaget, 1983.

Grimstad, Ivar. Velsigne kjæften din, prest. Oslo: Det Norske Samlaget, 1974.

Hodne, Ørnulf: The Types of the Norwegian Folktale. Bergen: Universitetsforlaget, 1984.

Leirfall, Jon. Meierifesten. Oslo: Det Norske Samlaget, 1984.

Lovoll, Odd Sverre. The Promise of America: A History of the Norwegian-American People. Rev. utg. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1999.

Skjelbred, Ann Helene Bolstad. Fortellinger om huldra - fortellinger om oss. Oslo: Tano Aschehoug, 1998.

Uther, Hans-Jörg. The Types of International Folktales: A Classification and Bibliography Based on the System of Antti Aarne and Stith Thompson. Vols 1-3. FF Communications No. 284 -86, Helsinki: Academia Scientiarum Fennica, 2004.

Norske folkeeventyr, nynorsk-eventyr, o.a.    Seksjon     Sett    Neste

Norske folkeeventyr, nynorsk-eventyr, o.a. Brukargaid  ᴥ  Ansvarsfråskriving
© 2001–2019, Tormod Kinnes. [E‑post]