Norsk del, Gullvekta
Norske eventyr. Første band  ❀ Innleiing
Seksjon › 1   Sett    Søk   Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar    Innhald     

Skrive opp, skrive ned

Oppteikning av fortalde eventyr og nedteikning av dei går for det same. Det same gjeld oppskriving og nedskriving.

Mange fleire eventyr enn dei som kom med i samlinga til Asbjørnsen og Moe har blitt fortalt og skrivne opp (ned) her i landet. Det norske Samlaget har gitt ut svært mange av dei, som i Norsk eventyrbibliotek. Det femner over tolv band.

Mange originaloppskrivingar og andre kjelder er samla i Norsk Folkeminnesamling. Samlinga omfattar i hovudsak oppskrivingar av eventyr, segner, balladar, gåter og ordtak, og dessutan oppteikningar som skildrar skikkar, delar av folketru og folkemedisin. Alt blir kalla tradisjonsoppskrifter under eitt.

Eventyr frå folkeminnesamlinga ved Universitetet i Oslo, er normaliserte og gjendikta på sider som kjem.

Samlingas notar og boktilfang

  Innhald  


Norske folkeeventyr m.m.    Seksjon     Sett    Neste

Norske folkeeventyr m.m. Brukargaid  ᴥ  Ansvarsfråskriving
© 2001–2018, Tormod Kinnes, cand.philol. [E‑post]