Norsk del, Gullvekta
Norske eventyr. Første band  ❀ Innleiing
Seksjon › 1 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  


Tenk "tja" først

Tenk "tja" nokre gongar - det kan vel gi hjernetrim etter kvart. Sjå berre:

Å skrive opp er å skrive ned - og det er å ta notat. Oppteikning og nedteikning går for det same. Oppskrift, oppskriving og nedskriving er også det same. Men opp og ned er det godt å vite skilnad på elles, som når ein skal ut og fly.

Fleire eventyr enn dei som kom med i samlinga til Asbjørnsen og Moe har blitt fortalt og skrivne opp (ned) her i landet. Det norske Samlaget har gitt ut ei mengde av dei.

Mange originaloppskrivingar og andre kjelder er samla i Norsk Folkeminnesamling. Samlinga omfattar i hovudsak oppskrivingar av eventyr, segner, balladar, gåter og ordtak, og dessutan oppteikningar som skildrar skikkar, trusførestillingar og folkemedisin. Alt blir kalla tradisjonsoppskrifter under eitt.

Eventyr frå folkeminnesamlinga ved Universitetet i Oslo, er normaliserte og gjendikta her.

T. K.

Innhald


Norske folkeeventyr m.m., litteratur  

Norske folkeeventyr, eventyr, opp Seksjon Sett Neste

Norske folkeeventyr, nynorsk-eventyr, o.a. BRUKARGAID: [Lenke]
© 2013–2017, Tormod Kinnes. [E-post]  ᴥ  Ansvarsfråskriving: [Lenke]