Site Map
Nettstaden skissert
Brukargaid Blanda FØRRE NESTE

Reservasjonar    

Brahmananda Saraswati
Nettstaden ærar Shankaracharya Brahmananda
(1871-1953), og hans gurudev Krishnananda.
  • INNHALD. Her er kulturstoff med vekt på soger og biletkunst - innpå 1200 norske og andre eventyr, fablar, segner, mange tusen ordtak, buddhisme-oversyn, anna informasjon på universitetsnivå, og kunst (måleriutsnitt og skisser, for det meste). Det står noko om fordelar med TM (Transcendental Meditasjon). TM kjem godt ifrå ulike slags forsking.

  • LOKALISERING. Nettstaden har vore på ◦NTNU. i Trondheim sidan 1995.

  • DESIGN. Det er satsa på godt og lesartenleg tilfang og design for det meste.

  • BESØKSTAL. Dei fleste åra har det vore mellom ein og to millionar sidebesøk. Langt dei fleste har vore frå utlandet, og flest frå USA. Frå Noreg har det vore om lag 69 000, 75 000 og 91 000 sidebesøk dei tre siste åra (skrive i 2016) [Besøksstatistikk]

  • TILGJENGELEGE VERK. Det finst ei blanding av klassiske verk og lettare bøker på nettstaden - attåt eigenprodusert og omsett tilfang, tilfang av universitetsfolk, med meir.

  • FIFFIGE GREIER: (a) Standardreservasjonar med oppfriska praksisar på det feltet. (b) Løysingsframlegg her og der med tilknyting til taoistisk grunnlagstenking især.

Attom

OPP Brukargaid Framsida NESTE

© 2008–2016, Tormod Kinnes [E-post]  ᴥ  Ansvarsfråskriving: [Lenke]