Site Map
Nettstaden skissert
Oversyn Blanda FØRRE NESTE

Reservasjonar    

Brahmananda Saraswati
Nettstaden ærar Shankaracharya Brahmananda
(1871-1953), og hans gurudev Krishnananda.

Innhald ⁓ Her er kulturstoff med vekt på soger og biletkunst - rundt 1200 norske og andre eventyr, fablar, segner, mange tusen ordtak, buddhisme-oversyn, anna informasjon på universitetsnivå, og kunst (måleriutsnitt og skisser, for det meste). Det står noko om fordelar med TM (Transcendental Meditasjon). TM kjem godt ifrå mang slags forsking og hjelper studentar til betre karakterar med meir (i gjennomsnitt).

Lokalisering ⁓ Vert for nettstaden er ◦NTNU ⁓ i Trondheim, sidan 1995.

Design ⁓ Det er satsa på brukartenleg og enkel design for det meste.

Besøkstal ⁓ Dei siste åra har det vore rundt ein million sidebesøk årleg. Flest er frå USA. [Besøksstatistikk]

Tilgjengelege verk ⁓ Det finst mykje folkevisdom (folklore) i form av eventyr, fablar og ordtak, og dessutan sitat. Her er også eigenprodusert og omsett tilfang, tilfang av universitetsfolk, med meir.

Fiffige saker ⁓ (a) Standardreservasjonar med oppfriska praksisar (følg lenka oppe på sida). (b) Løysingsframlegg ut frå ein metode for figurativ Vegbygging med røter i bl.a. taoistisk lære. (Tao blir omsett til Veg). [Slik konsipert]

Attom

OPP Brukargaid Framsida NESTE

© 2008–2017, Tormod Kinnes [E-post]  ᴥ  Ansvarsfråskriving: [Lenke]