Site Map
Nye sider
Oversyn Blanda FØRRE NESTE

Reservasjonar    

Rev. = 'Revidert'.

Pila bak ein dato syner det er ein startdato.

Noko av det nye tilfanget er vist på GULLVEKTA ved Ny. Det er like eins med Rev. for revidert, dvs. 'med endra innhald'. Små endringar blir ikkje vist slik.

Dei siste endringane (små og stårre) i design og innhald: ◦Freefind.

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

Attom

OPP Brukargaid Framsida NESTE

© 2002–2018, Tormod Kinnes [E-post]  ᴥ  Ansvarsfråskriving: [Lenke]