Norsk del, Gullvekta
Rudolf Steiner. Korleis karma verkar
Seksjon › 15 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

Rudolf Steiner. Korleis karma verkar

Om verket: Hvordan karma virker er eit essay som blei omsett av Dora Bugge og "2det oplag" gitt ut på Vidarforlaget i Kristiania i 1924. Første opplag kom i 1911. Essayet er nr. 32 i Steiners Gesamtsausgaben, GA 32.

Jamføringar: På engelsk heiter essayet Reincarnation and Karma: How Karma Works. Den tyske originalen Wie Karma wirkt er frå 1903. Begge er å finne på nettet hos Rudolf Steiner Archive.

Rudolf Steiner:

Steiner Virkningene av det jeg oplevet igår, hører sammen med mig. - Rudolf Steiner (s. 5)

Når jeg flytter fra Europa til Amerika, så kommer jeg også i helt nye omgivelser. Er jeg blit mekaniker i Europa, blir jeg sandsynligvis omgit av maskiner i Amerika. Om jeg er blit bankmand, blir jeg sandsynligvis omgit av bankpapirer. I hvert fald trækker likesom mit foregående liv til sig fra hele omverdenen de ting som det er i slegt med. Likedan er det med min åndsjæl. Den er nødt til at omgi sig med det som den har slegtskap til fra sit forrige liv. - Rudolf Steiner (Mod. 13)

Den ånd som atter legemliggjør sig, finder altså i den fysiske verden følgerne av sine gjerninger; de danner dens skjæbne. - Rudolf Steiner (s. 12)

Følgerne av vore handlinger i tidligere legemliggjørelser lever videre i den verden hvor vi har været legemliggjort. - Rudolf Steiner (s. 6)

Man kan gjennomsøke den sovende kroppen på alle kanter uten å være i stand til å finne det sjelelige i den. - Rudolf Steiner (s. 8)

[Det] har utviklet seg drifter, begjær, lidenskaper; og disse har så igjen framkalt ytre handlinger . . . Drifter, begjær og lidenskaper . . . trykker på den ene siden sitt stempel på [menneskets] ytre handlinger. Og de danner på den andre siden hans personlige karakter. - Rudolf Steiner (s. 15)

Det kunne kanskje være dem som sa: Når karma er en uforanderlig lov, så er det en uting å hjelpe noen. For det som hender han, er følgen av en karma; og det er beint fram nødvendig at han gjennomgår det ene eller det andre. Sant nok . . . Men det som det kommer an på, er hvordan han skal finne seg til rette med denne skjebnen, og hvilken ny skjebne han skaper seg under innflytelse av den gamle. Hjelper jeg han, så kan jeg bevirke at han ved sine gjerninger gir skjebnen sin en god vending; lar jeg være å hjelpe han, så hender kanskje det motsatte. Men det kommer jo an på om min hjelp er klok eller uklok. - Rudolf Steiner (s. 21-22]

KONSENTRAT: Når de karmiske bånd mellom fem hundre mennesker gir seg det utslaget at disse menneskene går til grunne ved en teaterbrann, da er bl.a. følgende tilfeller mulige:

1. Det er ikke nødvendig at et eneste av de fem hundre mennesker er karmisk knyttet til noen av de andre forulykkede.

2. Det er mulig at de fem hundre menneskenes felles opplevelse slett ikke har noe å gjøre med deres karmiske fortid, men at nettopp denne felles opplevelsen forbereder et eller annet som i framtida skal føre dem karmisk sammen. Kanskje skal disse fem hundre menneskene en gang i fjerne tider sette i gang et felles foretak . . . Foreninger som nå danner seg, kan skyldes at de mennesker som slutter seg sammen, har opplevd en felles ulykke i en fjern fortid.

3. Et slikt tilfelle kan virkelig komme av at de menneskene som er med, har en tidligere felles skyld. Men det fins enda utallige andre muligheter Og det kan f.eks. være at alle de tre nevnte muligheter spiller inn, osv. . . . (s. 27-29, utdrag)

Steiner:

Steiner Menneskeånden bærer fornuft-lovene inn i den fysiske verden. - Rudolf Steiner (s. 8)

Å tale om "tilfeldighet" i den fysiske verden er ganske visst ikke uberettiget. Og likså ubetinget gjelder: "Det fins ingen tilfeldighet" . - Rudolf Steiner (s. 29, sammendrag]

Innhald


Rudolf Steiner karma, synsmåtar, praktisk utdanning av tenkinga, litteratur  

Rudolf Steiner karma, synsmåtar, praktisk utdanning av tenkinga, opp Seksjon Sett Neste

Rudolf Steiner karma, synsmåtar, praktisk utdanning av tenkinga BRUKARGAID: [Lenke]
© 2010–2017, Tormod Kinnes, cand.philol. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Lenke]