Norsk del, Gullvekta
Svenske ordspråk på norsk og svensk
Seksjon › 8 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

Y, Z, Æ, Ø, Å

Ær deg sjølv [rett og godt nok], så ærar andre deg.

Ära dig själv, så ära dig andra.

Ær den som ærast bør.

Ära den som äras bör.

Ærast den som ærast bør.

Äras den som äras bör.

Ære nærer høgferd. *

Ära föder högfärd.

Ære og hovmod er tvillingbarn.

Ära och högmod är tvillingbarn.

Ørlite kiving sløkker helst ikkje vennskapen. *

Smått gnabb ökar vänskapen.

Øving gir dugleik.

Övning ger färdighet.

Å kausjonere for lån og så bli nøydd til ordne opp for lånaren, kan bli første steget til armod.*

Mycket borga och gå till rätta är nästa steget till armod.

Borge er fleirtydig. Éi tyding er at om ein garanterer for andre sine lån (kausjonerer) og så lyt ordne den skulda fordi lånarane ikkje maktar å gjere opp for seg, blir det lett dyrt.

Å drive gard er ingen barneleik.

Bondebruk är inte barnalek.

Å frykte Jahve er visdommens start. [Salomos ordspråk 7:1].

Herrans fruktan är vishetens begynnelse.

Jf. "La heile jorda vere redd for Jahve." (Salme 33:8); 111:10 etc. Det finst innpå 20 bibelvers om å vere redd for Jahve, men ein får faktisk bli vis og levande (Ordspr. 14:27) av slik frykt, rettvis og sann av seg, står det også i somme vers.]

Å kjenne seg sjølv er den største kunsten.

Känna sig själv är största konst.

Å prute nett og betale rett er beste måten.

Pruta nätt och betala rätt gör bästa sätt.

Å skjemte i god tid er ei storleg klok gjerning. *

Skämta i tid är stor klokhet.

Å stele kan vere eit innbringande handverk, men lønnast ille. *

Stjäla är ett indräktigt hantverk, men lönas illa.

Å så ei skjeppe og få ei skjeppe att, gjer bonden arm.

Så skeppa och få skeppa gör en fattig jordbrukare.

Å tale utan å tenke er å skyte utan å sikte.

Tala utan att tänka är skjuta utan att sigta.

Innhald


Høyet i hus

På ymse sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte for mykje "høyberging": (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av tørka fôr.

∼ Kjeldene: [Bøker]

Svenske ordspråk, svenska ordspråk, opp Seksjon Sett Neste

Svenske ordspråk, svenska ordspråk BRUKARGAID: [Lenke]
© 2013–2017, Tormod Kinnes. [E-post]  ᴥ  Ansvarsfråskriving: [Lenke]