Oversyn

Eventyr frå Sveits

Seksjon › 45   Sett    Søk   Førre Neste

Sveitsiske eventyr frå Sveits I sveitsiske eventyr giftar alvar seg med gjetarar og tar hand om det harde arbeidet med å stelle kyr og halde alpehytta rein. Det er knytt segner til mange av fjella.

SVEITSISKE EVENTYR innleidd med utdrag frå Gemsen in einer alpinen Landschaft av Moritz Müller (18411899)
Høgt til fjells; i slekt med kvalar [Jf. Wikipedia, "Gemse"]

Sveitsiske eventyr, historier frå Sveits, opp    Seksjon     Sett    Neste

Sveitsiske eventyr, historier frå Sveits. Brukargaid  ᴥ  Ansvarsfråskriving
© 2013–2018, Tormod Kinnes, cand.philol. [E‑post]