Norsk del, Gullvekta
Tankar av Dalai Lama
Seksjon › 6   Sett    Søk   Førre Neste

Finn ord

Reservasjonar    Innhald     

DALAI LAMA
Buddhismen oppmuntrar til å skjerpe hugen. (Bildet: Dalai Lama)

Tankar av Dalai Lama

Her kjem nokre ord av Dalai Lama, som er leiaren for Gulhattordenen i tibetansk buddhisme, og åndeleg leiar for mange.

Dalai Lama, minibiografi

Tenzin Gyatso, som no har tittelen Dalai Lama, er den fjortande i rekka, og blei født i 1935 av tibetanske foreldre i det som no er den kinesiske Tsinghai-provinsen i Kina. I 1937 kjende høgtståande tibetanske munkar han att som den atterfødte trettande Dalai Lama. I 1940 fekk guten trona, og han blei statssjef i 1950. Same året rykte kinesiske styrkar inn og hærtok Tibet.

Dalai Lama rømde til eksil i India i 1959. Det var det året tibetanarane reiste seg mot dei kinesiske styrkane utan å lykkast. Dharmsala i Nord-India blei hovudsetet for eksilregjeringa hans. Heilt til våre dagar har tibetanar flest blitt undertrykt av skarar av kinesarane som har invadert det ressursrike, enorme fjellmassivet.

Dalai Lama er ein verdskjent talar, og ofte kalla karismatisk. Han går inn for å spreie buddhistisk lære og fremje etikk og harmoni mellom ulike slags tru. I 1989 fekk han Nobels fredspris for ikkjevoldsstriden som han og eksilregjeringa hans fører.

I desember 2008 trekte Dalai Lama seg halvt som overhovud for tibetanarane. Eit valt eksilparlament med statsminister fekk avgjere kursen frametter, sa han, og dessutan at "Det er betre om eg trekker meg heilt tilbake." Han har skrive mange bøker om tibetansk buddhisme. [Ebu "Dalai Lama"]

Tankar av Dalai Lama

Somme av tankane under er omsette ordrett, mens andre er samandrag. Det finst endra nokre (modifiserte) fråsegner i tillegg. Sitata og ulike attgivingar blir merka kort med så som jf. mod(ifisert), med, og fork(orting) så ein lettare kjem til hovudideane.

Frå eit intervju med nobelprisvinnaren av Laurence Freeman den 15. mai 1993 i Samye Ling-klosteret:

❦❦❦❦

Meditasjon er vesentleg om ein skal omforme det åndelege livet sitt.

I den buddhistiske tradisjonen er meditasjon svært viktig.

Spørsmål: Kva ville De seie til ein kristen som tenker på å bli buddhist, eller ein buddhist som vil bli kristen? – Svar: Ein må vise omhug om ein skiftar religion. [Med Dalai Lama]

Det finst knapt nok noko gap mellom korleis eg ter meg, taler og tenker offentleg og privat. Dette gjer alt saman mykje lettare! [Dalai Lama, fork]

Meir

Fred i verda lyt komme frĺ indre fred. [Dalai Lama]

Når du oppdagar at du har gjort ein feil; gå då straks i gang med å rette han. [Dalai Lama]

Sett ikkje på spel dei inste verdiane dine. [Dalai Lama]

Del ut visdommen din. [Dalai Lama]

Vårt eige hjarte er tempelet vårt. Filosofien vår er godleik. [Dalai Lama]

Frå Sanningsord: Ei bønn om fred i Tibet og medkjensle i verda

Vinn att visdomsauget og vit kva som må gjerast. [Noko fritt etter Dalai Lama]

La Buddha si fulle lære bløme. [Dalai Lama, korta ned]

La rettferdas ti gode vegar rå. [Dalai Lama] - [Det er meir enn ti. - TK]

  Innhald  


Dalai Lama tankar, tibetansk buddhisme, Litteratur  

Dalai Lama. An Open Heart: Practicing Compassion in Everyday Life. E-book ed. New York: Little, Brown and Company, 2008.

Dalai Lama. Answers. Discussions with Western Buddhists. Ed. Jose Ignacio Cabezón. Ithaca, NY: Snow Lion, 2001.

Dalai Lama. Cultivating a Daily Meditation: Selections from a Discourse on Buddhist View, Meditation and Action. The1996 ed. Dharamsala: Library of Tibetan Works and Archives, 1996.

Dalai Lama. Freedom in Exile: The Autobiography of the Dalai Lama. London: Hodder and Stoughton, 1990.

Dalai Lama. Illuminating the Path to Enlightenment: A Commentary on Atisha Dipamkara Shrijnana’s a Lamp for the Path to Enlightenment and Lama Je Tsong Khapa’s Lines of Experience. Tr. Geshe Thupten Jinpa. Ed. Rebecca McClen Novick, Thupten Jinpa and Nicholas Ribush. Long Beach CA: Thubten Dhargye Ling, 2002.

Dalai Lama. The Opening of the Wisdom-Eye and the History of the Advancement of Buddhadharma in Tibet. Bangkok: The Social Science Association Press of Thailand, 1968.

Dalai Lama and Alexander Berzin. Fundamentals of Tibetan Buddhism – Level 3: Lojong (Mind Training) Material. Gunzenhausen, Germany: The Berzin Archives, 2003-2016.

Dalai Lama and Laurens van den Muyzenberg. The Leader’s Way: The Art of Making the Right Decisions in Our Careers, Our Companies, and the World at Large. London: Nicholas Brealey Publishing. 2009.

Dalai Lama, Tsong-ka-pa and Jeffrey Hopkins. Deity Yoga In Action and Performance Tantra. Tr. Ed. Jeffrey Hopkins. Ithaca, NY: Snow Lion, 1981.

EB: Encyclopaedia Britannica Online

SNL: Store norske leksikon, s.v. "Dalai Lama"

Dalai Lama tankar, tibetansk buddhisme, gulhattordenen, opp    Seksjon     Sett    Neste

Dalai Lama tankar, tibetansk buddhisme, gulhattordenen. Brukargaid  ᴥ  Ansvarsfråskriving
© 2006–2018, Tormod Kinnes, cand.philol. [E‑post]