Site Map

Buddhisme i liv og lære

Seksjon › 6   Sett    Søk   Førre Neste

LOTUSBLOMST, Nelumbo nucifera, eit symbol i buddhisme og hinduisme
Lotusen, som ein bl.a. finn i japanske hagar, er eit av dei mest talande symbola i buddhisme og hinduisme. Han representerer Opplysning, mental reinleik og anna. [Meir]

Buddhisme, buddhismen, tibetansk buddhisme, Mahayana, Vajrayana, Zen-buddhisme, Buddhas lære, Dalai Lama, Marpa, Milarepa Nyingma, Kagyu, Tilopa, Naropa, Rechung, Gampopa, Bodhidharma, Dogen, opp    Seksjon     Sett    Neste

Buddhisme, buddhismen, tibetansk buddhisme, Mahayana, Vajrayana, Zen-buddhisme, Buddhas lære, Dalai Lama, Marpa, Milarepa Nyingma, Kagyu, Tilopa, Naropa, Rechung, Gampopa, Bodhidharma, Dogen. Brukargaid  ᴥ  Ansvarsfråskriving
© 2007–2018, Tormod Kinnes, cand.philol. [E‑post]