Oversyn

Till Uglespegel

Seksjon › 38   Sett    Søk   Førre Neste

Till Uglespegel Det finst ein serie korte farseforteljingar om Till Uglespegel frå mellomalderen, nesten 100 forteljingar der han gjer fantestykke. Her er smakebitar.

Till Uglespegel, Till Uglespeil, Tyll Owlglass, Till Eulenspiegel, legendarisk, tysk skjemtegauk frå 1300-talet.
Till Uglespegel. Basert på tresnitt frå 1515.

Till Uglespegel, Till Uglespeil, Tyll Owlglass, Till Eulenspiegel, opp    Seksjon     Sett    Neste

Till Uglespegel, Till Uglespeil, Tyll Owlglass, Till Eulenspiegel. Brukargaid  ᴥ  Ansvarsfråskriving
© 2010–2018, Tormod Kinnes, cand.philol. [E‑post]