Oversyn

Münchhausen-skrøner

Seksjon › 39   Sett    Søk   Førre Neste

Ein tysk baron fór vidt og fortalde om ferdene sine. Andre la til historier seinare.

Baron Münchhausen - til ei tysk utgåve frå 1862
Baron Münchhausen. Illustrasjon av Gustave Doré

Münchhausen, Munchausen, Münchausen, skrøner, opp    Seksjon     Sett    Neste

Münchhausen, Munchausen, Münchausen, skrøner. Brukargaid  ᴥ  Ansvarsfråskriving
© 2004–2020, Tormod Kinnes, cand.philol. [E‑post]