Norsk del, Gullvekta
Tyske segner   ❀ Innleiing
Seksjon › 41 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

Innleiing

Brørne Jacob Wilhelm Grimm gav ut samlinga Tyske segner i to band: eitt som kom i 1816, og så eitt i 1818. Det første bandet inneheldt segner frå ulike område, og det andre inneheldt historiske og mytiske forteljingar. Grimm-brørne gav ut 585 segner i alt frå tysktalande område, medrekna Alpeland. Ei ganske nyutgitt samling er Jacob Grimms Deutsche Sagen (Berlin: Neues Leben, 1986). Nokre av segnene står på tysk her: [Meir]

Det var Jakob som stod for det meste av arbeidet med å samle og redigere segnene frå først av. Sonen til Wilhelm, Herman (1828–1901), gav ut seinare utgåver av verket i 1865 og 1891. Han la då til enda meir i tekstane ut frå handskrivne notat frå brørne Jacob og og Wilhelm.

Ludwig Bechstein har til samanlikning gitt ut eitt tusen stytta, tyskspråklege legender i Deutsches Sagenbuch. Alle er her: [Meir]

Kjeldene til Grimm-brørne var ikkje alle fullt pålitelege. Brørne redigerte dessutan det innsamla materialet subjektivt: dei tolka, endra og skreiv om, og undertrykte deler av det. Brørne blei kritisert for slike omformingar på den eine sida, og etterfølgde av mange på den andre sida. Dette fortel mellom andre Donald Ward (1930–2004), som var professor i tysk og folklore. Dr Ward omsette segnene til engelsk og utstyrte dei med omfattande kommentarar (Grimm, 1981).

Enda om Tyske segner ikkje blei like innbringande for Grimm-brørne som eventyra deira, så blei segnsamlinga like fullt ei "vital kjelde for både folkloristar og kritikarar," skriv Dr. Jack Zipes (1937-) (Wikipedia, "Brothers Grimm") Dei segnene som følgjer her, er eit ørlite utval. Det gir forhåpentleg meirsmak. Alle segnene finst på engelsk og tysk, i bøker og til dels på Nettet.

Innhald


Norske folkeeventyr m.m., litteratur  

På tysk

Bechstein, Ludwig. Deutsche Sagen. Berlin: Buchverlag der Morgen, 1987. (Deutsches Sagenbuch. Leipzig: Georg Wigand, 1853.)

Grimm, Jacob. Deutsche Sagen. Berlin: Neues Leben, 1986.

Musäus, Johann, K. A. Volksmärchen der Deutschen. On-line, 1994-2007.

von Alpenburg, Johann Nepomuk Ritter, coll. and ed. Deutsche Alpensagen. Wien: Wilhelm Braumüller, 1861.

På Nettet på tysk

Deutsche Sagen (Grimm - A Selection)
Ludwig Bechstein. Deutsches Sagenbuch

På engelsk

Frary, Marie Harriette, and Charles Maurice Stebbins. The Sunken City and Other Stories. Springfield, Mass.: Milton Bradley, 1919.

Grattan, Thomas Colley. Legends of the Rhine and of the Low Countries Vols 1 and 2. London: Henry Colburn and Richard Bentley, 1832.

Grimm, Jacob, and Wilhelm. The German Legends of the Brothers Grimm. Vol. 1. Ed. and tr. Donald Ward. Philadelphia: The Institute for the Study of Human Issues, 1981.

Grimm, Jacob, and Wilhelm The German Legends of the Brothers Grimm. Vol. 2. Ed. and tr. Donald Ward. Philadelphia: The Institute for the Study of Human Issues, 1981.

Guerber, Helene A. Legends of the Rhine. 3rd ed. New York: Barnes and Co, 1899.

Kiefer, F. J. The Legends on the Rhine from Basle to Rotterdam. 2nd ed. Mayence: David Kapp, 1869.

Lauder, Maria Elise. Legends and Tales of the Harz Mountains, North Germany. 4th ed. London: Hodder and Stoughton, 1885.

Lear, H. L. Rhineland and Its Legends, and Other Tales. Translated from the German by William J. E. Bennett. London: Swift and Co, 1868.

Ruland, Wilhelm. Legends of the Rhine. 8th ed. Köln am Rhein: Verlag von Hoursch & Bechstedt /Gutenberg E-book, 2007.

Snowe, Joseph. The Rhine, Legends, Traditions, History, from Cologne to Mainz. Vol 1. London: F. C. Westley, 1839.

Snowe, Joseph. The Rhine, legends, traditions, history, from Cologne to Mainz. Vol 2. London: F. C. Westley, 1839.

Spence, Lewis. Hero Tales and Legends of the Rhine. London: George C. Harrap, 1915.

Sylva, Carmen, and Alma Strettell. Legends from River and Mountain. London: George Allen, 1896.

Thoms, William John. Lays and Legends of Germany. London: G. Cowie, 1834.

Thorpe, Benjamin. Northern Mythology: Comprising the Principal Popular Traditions and Superstitions of Scandinavia, North Germany, and the Netherlands. London: E. Lumley, 1851.

Tibbits, Charles John. Folk-lore and Legends. Germany. Philadelphia: Lippincott, 1892.

Trautmann, Franz. Legends and Tales of Old Munich. München: Lentner, 1912.

von Günther, Grevinne Marie Alker. Tales and Legends of the Tyrol. London: Chapman and Hall, 1874.

Westall, William. Tales and Legends of Saxony and Lusatia. London: Griffith and Farran, 1877.

Tyske segner, Grimm-brørne, opp Seksjon Sett Neste

Tyske segner, Grimm-brørne BRUKARGAID: [Lenke]
© 2016–2017, Tormod Kinnes, cand.philol. [E-post]  ᴥ  Ansvarsfråskriving: [Lenke]