Oversyn

Segner frå tysk

Seksjon › 41   Sett    Søk   Førre Neste

Tyske segner etter Brørne Grimm Segner frå tysk er det mange av. Her er fem.

  1. Skattedraumar
  2. Bonden og smånissen
  1. Amma
  2. Jegerbesøk
  3. Mordet

Tyske segner, ved bayersk brunbjørn

Segner frå tysk ved brørne Grimm, tyske segner, opp    Seksjon     Sett    Neste

Segner frå tysk ved brørne Grimm, tyske segner. Brukargaid  ᴥ  Ansvarsfråskriving
© 2016–2018, Tormod Kinnes, cand.philol. [E‑post]