Norsk del, Gullvekta
Danske ordspråk
Seksjon › 6 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

A

Alder og fattigdom er vanskelege å løyne. (Problemata)

Alderdoms dydar er dyrkjøpte.

Aleine er ingen den raskaste. (Norrønt)

Alle bobler brest.

Alle er blide når dei bed om noko. (Islandsk)

Alle har kvite tenner, men du veit ikkje kva som er bak dei. (Baltisk)

Alle skor blir ikkje laga over same leist.

Alle skor kan ikkje lagast over same leisten. (Finsk)

Alle ungjenter er skikkelege, men kor kjem alle dei vrange konene frå? (Skotsk)

Alle veit råd, utan den som står midt i ulykka.

Alle vil over der gjerdet er lågast.

Alle vil øyde, og ingen vil bøte. (Gammal dansk samling)

Alltid vil makta ha viljen sin. (Laale)

Alt forgår unntatt Guds nåde. (Laale)

Alt nytt er ikkje rett, og alt gammalt er ikkje dårleg.

Alt som blir borte i kjøkkenet, har (liksom) katten tatt.

Alt vondt har tre røter: lyst, hat, fiendskap. *

Anger er eit beiskt legemiddel.

Arvingars gråt er halv latter.

Av angest for å tape sluttar ikkje spelaren å tape. (Latin)

Av erfaring blir ein klok, sjeldan rik.

Av kokte egg blir det ingen kyllingar.

Av mange hogg blir øksa sløv. (Problemata)

Av sjølve oksen lagar ein pisken. (Oldgresk)

Av skade blir ein klok, men sjeldan rik.

Av svolt et hunden tilmed lort. (Talmud)

Av ønske blir ingen rik.

Innhald


Høyet i hus

På ymse sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte for mykje "høyberging": (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av tørka fôr.

∼ Kjeldene: [Litteratur]

Danske ordspråk, ordsprog ordtak Danmark, opp Seksjon Sett Neste

Danske ordspråk, ordsprog ordtak Danmark. BRUKARGAID: [Lenke]
© 1999–2017, Tormod Kinnes. [E-post]  ᴥ  Ansvarsfråskriving: [Lenke]