Norsk del, Gullvekta
Danske ordspråk
Seksjon › 6 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

B

Bak mens omnen er varm.

Bak skyene er himmelen alltid blå.

Barn blir ikkje så glade for ein pen kjortel som ein full mage. (Gammal dansk samling)

Barn er barn, og barn gjer barnestrekar.

Barn seier gjerne sanning. (Laale)

Barnerumpa og haustnatta kan ein ikkje stole på. (Svensk)

Barnet skal krype til det kan gå. (Laale)

Beiske pillar sukrar ein.

Berg ser, veggar høyrer. (Portugisisk)

Berre dei levande kan sjå Gud. (Russisk)

Berre ein skøyar gir vekk meir enn han eig. (Sjælland)

Berre Gud forstår den stumme. (Armensk)

Betre er tagd enn unyttig mælt. (Laale)

Betre er teiing enn nyttelaus tale. (Islandsk)

Betre frendelaus enn vennelaus.

Betre lite enn ingenting.

Betre seint enn aldri.

Betre å ha ein fugl i hendene enn fire i skogen. (Laale)

Betre å køyre vogna enn å dra ho. (Laale)

Bia mister brodden når ho stikk.

Blant dei som dyrkar Mammon, er det ingen sekterisme.

Blei hundebønner høyrt, regna det med bein ovanfrå.

Bli ikkje kjøpmann utan å ha eit smilande fjes.

Blind høne finn også eit korn.

Bonde er den som handlar bondsk.

Bondespade er betre enn herremannssverd.

Brett ikkje opp buksene før du kjem til elva.

Brokete kyr får brokete kalvar.

Bruk mange til strid og få til råd. (Problemata)

Bry dykk ikkje om at turbanen er kvit, såpa er kanskje kjøpt på kreditt. (Tyrkisk)

Bu over din stand, kle deg etter han, og et og drikk under han.

Børse, kone og hund låner ein ikkje ut. (Russisk)

Innhald


Høyet i hus

På ymse sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte for mykje "høyberging": (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av tørka fôr.

∼ Kjeldene: [Litteratur]

Danske ordspråk, ordsprog ordtak Danmark, opp Seksjon Sett Neste

Danske ordspråk, ordsprog ordtak Danmark. BRUKARGAID: [Lenke]
© 1999–2017, Tormod Kinnes. [E-post]  ᴥ  Ansvarsfråskriving: [Lenke]