Norsk del, Gullvekta
Danske ordspråk
Seksjon › 6 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

D

Dagslys og klare auge gjer best kjøp.

Dei "synder" ein mest angrar på sine gamle dagar er dei ein ikkje gjorde. (Svensk)

Dei er ikkje alle sjuke som stønnar.

Dei er ikkje alle vennar som smiler.

Dei fattige har barna, men dei rike har maten til dei.

Dei fine møyene blir ofte dei skitne suggene.

Dei fleste veit ikkje sjølve kva dei vil. (Johan L. Heiberg)

Dei golde aksa kneisar, dei fulle bøyer seg.

Dei kjem for å hente ull og vender attende som klipte sauar. (Spansk)

Dei kvite blir berre overvunne av dauden. (Afrikansk)

Dei lengste reisene blir gjort i våre eigne indre. (Islandsk)

Dei lærde narrane er dei største.

Dei sa til muldyret: "Kven er faren din?" Det svarte: "Hesten er onkelen min." (Innlån)

Dei små er ikkje skapt for å kysse dei store i baken.

Dei små ser alltid høgt. (Fyn)

Dei små skal ein ikkje forakte.

Dei som ber perler, veit ikkje kor ofte haien flensar dykkaren sine bein. (Etiopisk)

Dei som er født av ugler vil så gjerne lære å tute. (Jysk)

Dei som liknar kvarandre,, finn saman. (Fransk)

Dei som prøver noko, veit noko.

Dei store kjenner alltid kvarandre.

Dei søtaste vennar er som den søtaste vin, dei held seg minst. (Tysk)

Dei tobeinte revane er dei verste.

Dei tre beste tinga ein fattig kan ha: ein hoppe, ein sugge, ei gås. (Irsk)

Dei verste sår er dei som aldri blir lega. *

Den blinde ser med øyra.

Den børa som to ber, er berre halvt så tung. (for kvar)

Den dovne kan aldri komme til, unntatt ved bordet. (Slesvigsk)

Den eine får lykka, den andre får krykka. (Svensk)

Den eine ramnen høgg ikkje ut auget på den andre.

Den eine sår og den andre haustar. (Lukas)

Den eine tenesta er den andre verdt.

Den eines daude, den andres brød.

Den er mor som mat gir. (Laale)

Den er redd som ikkje tør skjelve. (Laale)

Den fattige syklar, den rike køyrer bil.

Den første fuglen tar det første kornet. (Laale)

Den gamle lever så lenge Gud vil. (Laale)

Den gir dobbelt som gir snart.

Den hanen som gjel tidleg om morgonen, er om kvelden i haukenebbet. (Finsk)

Den har ikkje alltid rett som skråler høgast.

Den kan saktens le som har munnen full av tenner.

Den kan saktens lyge som kjem langvegs frå.

Den kloke krydrar snakket sitt med ordspråk, den einfaldige med eidar. (Arabisk)

Den kvernsteinen som ligg under, mel også. (Laale)

Den kvinna som nøler, er fortapt. (Engelsk)

Den lever lenge som lever godt.

Den lyt ha neglar av jern, som klorar ein bjørn.

Den mette veit ikkje korleis den som manglar noko, lever. (Mellomalderlatin)

Den mykje ukunnige blir aldri gripen av tvil. (Italiensk)

Den rosa er snart plukka som ingen tornar har.

Den sikraste vegen til ære kan vere å fortene han. (Etter svensk)

Den skal ha lange armar som vil lukke alle munnar. (Laale)

Den skal ha skarpt syn som kan kjenne ei jomfru ved første augekast. (Tysk)

Den skal skode mora vel som vil ha dottera. (Norsk)

Den smalaste senga er stor nok til dei største elskarane. (Ungarsk)

Den som alltid vinn blir mistenkt, den som alltid taper blir forakta. (Tysk)

Den som ber våpen er ikkje lærd; den som er lærd ber. (normalt) ikkje våpen. (Talmud)

Den som blir harm, blir det først i hovudet. (Frisisk)

Den som bukkar for djupt, blir trakka på.

Den som elskar barnet sitt, agar det i tide.

Den som er biten av ein snok, er redd for ein ål.

Den som er vond, gler seg over ein annans skade. (Islandsk)

Den som er våt, fryktar ikkje regnet. (Slovensk)

Den som fann på arbeidet, kan ikkje ha hatt noko å gjere.

Den som forelskar seg i seg sjølv, får ingen rivalar. (Engelsk)

Den som gjerne vil røre i andre sine potter, gjer at dei koker over eller blir svir seg. (Frå Møn)

Den som gjer godt mot pakk, får skam til takk. (Svensk)

Den som gjer narr av andre, er sjølv narr. (Jysk)

Den som går seint, går trygt.

Den som har blitt biten av ein orm, er redd for meitemark. (Ukrainsk)

Den som har ein stor nase, trur at alle snakkar om den.

Den som har ete skjoregg kan ikkje teie. (Laale)

Den som har fem koner, har fem tunger. (Afrikansk)

Den som har flesk og mjøl, han får vel kumpanar. (Laale)

Den som har hus av glas, kaster ikkje stein etter folk.

Den som har mange jern i elden, brenn somme.

Den som har mykje smør, kastar noko i kålen. (Laale)

Den som har pengar, har råd til å vere ein heiderleg mann. (Spansk)

Den som ikkje har bier, får sjølv sverme.

Den som ikkje har hus, har ingen granne. (Arabisk)

Den som ikkje kan nå kjøtet, seier at det stinkar. (Arabisk)

Den som ikkje kan rekne, blir ikkje rik.

Den som ikkje kjenner den kvite, inviterer han heim.

Den som ikkje lovar (lovprisar) høgt, sel ikkje dyrt.

Den som ikkje noko har å selje, mister marknaden sin. (Spansk)

Den som ikkje set det vonde på plass, byr det å ta plass. (Tysk)

Den som ikkje spør, blir ikkje klokare enn han var før. (Norsk)

Den som ikkje sår i ungdommen, haustar ikkje i alderdommen. (Sovjetisk)

Den som ikkje vil bøye seg for Moses' dom, skal bøye seg for Faraos. (Arabisk)

Den som ikkje vil ha ein skilling, får aldri to. (Jysk)

Den som ingen bukser har, han må gå med baken bar.

Den som ingenting har lovt, har ingenting å halde. (Tysk)

Den som ingenting vågar, ingenting vinn.

Den som jamt blir full om søndagen, er ikkje verdt å helse på om måndagen. *

Den som kan vente, kan bli (nå) kva det skal vere. (Fransk)

Den som kjem først til mølla får først male.

Den som kjempar med våpen av gull, styrkar retten sin. (Engelsk)

Den som kjenner vegen, kan ri i trav. (Italiensk)

Den som køyrer seint, køyrer lengst. (Slesvigsk)

Den som kviskrar lyg, og den som lyg stel høns.

Den som ler sist, ler best.

Den som ler utan grunn, er ein narr.

Den som lever stille, lever godt.

Den som lever utan søner, veit ikkje kva bekymringar er. (Tysk, korta inn)

Den som lite forsmår, får aldri stort. (Oldgresk)

Den som seier sanninga, må stå med den eine foten i stigbøyelen. (Tyrkisk)

Den som set opp rekninga utan vert, må rekne om att.

Den som skit på vegen, finn fluger når han vender attende. (Afrikansk)

Den som skyt ofte, treffer til sist målet. (Engelsk)

Den som slikkar honning, nøyer seg ikkje med éin gong.

Den som snakkar stygt om slekta si, skjer nasen av seg sjølv. (Fyn)

Den som sparar på riset, hatar sonen sin; den som elskar han, tuktar han tidleg.

Den som sparer sin møydom for lenge, får lov å behalde den.

Den som stel egget, vil også stele høna. (Walisisk)

Den som stiller mange spørsmål, kan auke visdommen til mange.*

Den som svarer straks, veit berre litt. (Engelsk)

Den som syng sin eigen lov og pris, skurrar falskt på tusen vis. (Italiensk)

Den som søv på ei sølvseng, drøymer om gull. (Sovjetisk)

Den som søv syndar ikkje.

Den som tenker på følgene, blir sjeldan modig. (Frå kaukasisk, omforma)

Den som tingar musikken, skal betale han. (Fyn)

Den som to gongar har gjort ei synd, reknar det ikkje lenger for synd. (Talmud)

Den som utset, er verre enn den late. (Tjekkoslovakisk)

Den som utset, vinn lett ingenting. *

Den som veit mest, seier kanskje minst. (Etter italiensk)

Den som veit mest, trur minst. (Italiensk)

Den som ventar på arv, blir ofte narra.

Den som ventar på støvlane til ein annan, lyt gå berrføtt lenge. (Polsk)

Den som vil gi eitkvart, skal ikkje vente lenge. (Laale)

Den som vil ha alt, får ingenting.

Den som vil ha eld, skal leite i oska. (Laale)

Den som vil styre andre, må først lære å styre seg sjølv.

Den som vil synge, finn alltids ei vise. (Svensk)

Den som vil tene alle, får takk av ingen.

Den steinen blir våt som kvar mann spyttar på. (Laale)

Den steinen ein har bruk for, er ikkje for tung. (Etter afghansk)

Den står fast, som har ei avis i ryggen. (Jacob Paludan)

Den tomme tiggarposen er den tyngste.

Den trur ikkje som ikkje lever etter trua si. (Engelsk)

Den tolmodige trivst og den sta vinn. (Færøysk)

Der det er bier, er der honning. (Engelsk)

Der det er honning, er det også fluger.

Der det er liv er det håp.

Der det er mange legar, er der også mange sjuke. (Russisk)

Der det er røyk, må også vere eld.

Der det er skinnsykje, er der kjærleik. (Spansk)

Der det finst ein skipper, er det ikkje matrosane som befaler. (Spansk)

Der det går meg godt, er eg heime.

Der det ikkje er håp om læking, kan ein spare medisinen. (Tysk)

Der ei sladrekjerring er, kjem snart fleire.

Der er ikkje mykje rust på ein nyttig reiskap. (Usansk)

Der er nok av namn, men få til gagn. (Jysk)

Der fanden ikkje kan vere sjølv, har han sine sendebod. (Laale)

Der finst ikkje eit land utan toskar. (Afrikansk)

Der finst seks slags smak, og av dei er salt herskaren. (Sanskrit)

Der finst søt tunge i kvar manns munn.

Der godtfolk er, kjem godtfolk til.

Der gror ikkje gras på allfarveg.

Der ingen vil gå av vegen, kjem kanskje ingen fram. (Etter svensk)

Der ingenting er, har keisaren tapt retten sin.

Der kan gå eld i gamle hus også.

Der kjem ikkje duer av ramne-egg. (Islandsk)

Der kveget er, skal ulven døy. (Afrikansk)

Der skal ein brei rygg til å bere gode dagar.

Der skal ein tyrefektars mot til for å gå inn i ekteskapet. (Spansk)

Der skal mykje til nok og meir til for mykje.

Der skal skarp lut til skurvete hovud.

Dess meir ei kone ser i spegelen, dess mindre ser ho seg om i huset.

Dess meir ein rører ved lort, dess meir luktar det.

Dess nærare beina, dess mørare kjøt. (Engelsk)

Dess større du er, dess større rett har du. (Tysk)

Dess steilare stoltheit, dess beiskare knekk. (Canadisk)

Dess større biblioteket er, dess mindre les ein i det.

Dess større du er, dess større rett har du.

Dess verre stat, dess verre lov. (Latin)

Desse to er til bry: ein narr blant kloke, og ein klok blant narrar. (Jiddisk)

Det beste som seiast, blir sagt utan ord.

Det beste ølet er der prestane og kuskane går for å drikke.

Det brenn først som er nærast elden. (Jysk)

Det dei unge ikkje veit, det fortel dei gamle dei. (Slovensk)

Det du vil at ingen skal vite, skal du ikkje fortelje.

Det ein ikkje har i hovudet, lyt ein ha i beina.

Det ein skriv, det blir. (Svensk)

Det eine skal passast og det andre skal ikkje forsømmast.

Det eine året er ikkje bror til det andre. (Samisk)

Det er alltid betre graut i gryta til grannen.

Det er av dei små, dei store blir.

Det er best å halde seg i midten. (Latin)

Det er best å ottast Gud og følge landevegen.

Det er betre med kval i hjartet enn ei skam for menneske. (Jiddisk)

Det er betre å forstå verda enn å fordømme ho. (Skotsk)

Det er betre å tenke seg om halve dagen enn å arbeide som ein tosk heile dagen.

Det er betre å tigge enn å stele. (Islandsk)

Det er betre å vere einebarn enn einehest.

Det er betre å vere rådvill enn husvill.

Det er ei dårleg mus som ikkje veit av fleire enn eitt hol.

Det er ei dårleg sak som skal smykkast.

Det er eigaren til kviga som skal forsvare ho mot løva.

Det er ein doven fugl som ikkje gidd bygge sitt eige reir.

Det er ein dårleg fugl som skit i sitt eige reir. (Laale)

Det er ein dårleg mann som brenn plogen sin fordi han får lita avling eit år. (Vestjysk)

Det er ein dårleg sjømann som går på do i frivakta.

Det er ein dårleg skreddar som alltid spretter opp.

Det er ein fattig stakkar som ikkje kan gå forbi ei dør.

Det er ein ynk å høyre ei lus hoste, men verre å høyre ei loppe gøy. (Jysk)

Det er eit herleg arbeid som kan gjerast under song. (Italiensk)

Det er enten ein sterk mann eller eit fjols som seier sanninga.

Det er fattig ry ein skal låne av forfedrane sine.

Det er flaut å drukne på tørt land. (Laale)

Det er for seint å legge på brønnlokket når barnet har falle nedi. (Islandsk)

Det er for seint å kaste igjen brønnen når barnet er drukna.

Det er for seint å vakte elden når huset står i brann.

Det er gode barn som syng seg sjølv i søvn.

Det er godt for dei små at det meste arbeidet er nær jorda.

Det er godt å finne venn på vegar. (Laale)

Det er godt å fiske i opprørt vatn.

Det er godt å ha bein i nasen.

Det er godt å ha nokre vennar både i himmelen og i helvete. (Engelsk)

Det er godt å rape på fullmett mage.

Det er hard kost å ete sine eigne ord.

Det er hauk over hauk.

Det er ikkje den som stel som blir hengt, men den som blir tatt i å stele. (Også tjekkisk)

Det er ikkje mangel på tunge som gjer at kua ikkje kan snakke.

Det er ikkje mykje til lykke som ikkje har to misunnarar.

Det er ikkje nok å vite korleis ein skal ri: ein må også kunne falle. (Meksikansk)

Det er inga lett sak å gå bein når ein er skeiv i begge sidene og endatil halt. (Vestjysk)

Det er inga skam å falle, men ei skam å bli liggande. (Vestjysk)

Det er ingen band i prestelomma.

Det er lett å kaste ein stein i Donau, men tungt å hente han opp att. (Serbokroatisk)

Det er lett å svømme når ein annan held hovudet oppe. (Laale)

Det er lett å såre den som er sjuk.

Det er lett å vere bakklok.

Det er lettare å passe på ein sekk full av lopper enn på ei kvinne.

Det er lettare å tale enn å få sagt noko. (vesentleg). (Russisk)

Det er lysta som driv verket.

Det er menneskeleg å feile. (Latin)

Det er motgangs trøst å vere i godt selskap.

Det er nød å ha barn og ikkje brød. (Laale)

Det er ofte dei giftigaste blomane som har den venaste fargen. (Jysk)

Det er ofte stille før stormen.

Det er pengane som driv verket.

Det er sjeldan å sjå kvit ramn og kråke. (Fritt etter Laale)

Det er skiten som styrer verda.

Det er skral mann som ingen misunner.

Det er vanskeleg å stele der bonden sjølv er tjuv. (Laale)

Det er vanskeleg å venne svinet ifrå å gå i vangen det er vant til. (Laale)

Det er vondt å synde, men det er djevelsk å halde fram med det.

Det er øvinga som gjer det, sa jenta, ho sløkte lyset med rumpa. [Lyseslokkar er vel jamt meir høveleg.]

Det fell ikkje ein fugl ved kvart skott. (Hollandsk)

Det finst inga frue så fin at ho ikkje lyt fjerte og stråle urin. (Laale)

Det finst ingen fisk utan bein og ingen mann utan mein.

Det fører ingen sti til eit tre som ikkje ber frukt. (Afrikansk)

Det gir berre kort varme å pisse i buksene.

Det gjekk eit lys opp for han.

Det gror ikkje mose på ein rullestein.

Det går femten skreddarar på eit pund, og så skal dei endatil ha pressejerna sine med.

Det går ikkje alltid som presten preikar og klokkaren syng.

Det går mange svin på to bein.

Det går tungt å drive svarte svin i mørke. (Engelsk)

Det kan gå ein stor mann ut av ei lita hytte. [Jf. Det kan komme stor gut frå lite hus (Norsk)]

Det kan gå eld i gamle hus også. (Dansk)

Det kan hende på ein augeblink, det som kanskje ikkje vil skje att på hundre år. (Italiensk)

Det kan sjå svart ut og bli godt. (Jysk)

Det kjem sur svie etter søt kløe. (Laale)

Det luktar meir av lort enn av blautkake.

Det nyttar ikkje å spare på skillingen når ein lar dalaren gå.

Det skal ikkje vere pengar mellom vennar.

Det skal mange mus til for å bite ein katt. (Laale)

Det skal meir til enn hell for å finne ei nål i ein høystakk.

Det skal mykje til nok.

Det skal skarp lut til skurvete hovud.

Det skin som katteskit i måneskin.

Det slår ikkje alltid ned når det torar. (Svensk)

Det som er komme frå hjartet til eit tre, blir gjenkjent av trehjartet. (Etter sumerisk)

Det som er smått for dei store, er ofte stort for dei små.

Det talarane saknar i djupn, tar dei att i lengde. (Svensk)

Det treet som ikkje blomstrar om våren, ber inga frukt om hausten.

Det vankar ikkje smør til storkar; det er nebbet deira for langt til.

Din tale skal silast som øl og bli fri for berme. (Islandsk)

Din vilje sit i mors lomme.

Ditt eige egg er meir verdt enn grannehøna.

Djerv kar tar hand om seg sjølv.

Dovenskap kjem trøyttleik til hjelp. (Afrikansk)

Drikk vatn, så beheld du forstanden din. (Jysk)

Du et som du anstrengjar deg til. (Sovjetisk)

Du kan sjå inn i auget, men ikkje i hjartet. (Jiddisk)

Du skal ikkje ete kirsebær med herrebarn. (Laale)

Du skal ikkje fostre ormar som kan gnage dine eigne innvolar. (Thai og siamesisk)

Du skal ikkje føre svik til torgs med deg. (Laale)

Du skal ikkje lyste etter det du ikkje kan få. (Laale)

Dumme søner skryt av forfedrane sine.

Daud mann sladrar ikkje.

Daude er daud manns vennar. (Laale)

Daude hestar sparkar ikkje.

Då huset var ferdig, blei byggmeisteren gløymt.

Dårleg omgang fordervar gode sedar.

Dårleg rot gir ikkje gode eple. (Laale)

Dårleg samvit har alltid talrike bukkesprang. (Etter Indisk)

Dårlege gøyme gjer mange tjuvar. (Gammal dansk samling)

Innhald


Høyet i hus

På ymse sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte for mykje "høyberging": (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av tørka fôr.

∼ Kjeldene: [Litteratur]

Danske ordspråk, ordsprog ordtak Danmark, opp Seksjon Sett Neste

Danske ordspråk, ordsprog ordtak Danmark. BRUKARGAID: [Lenke]
© 1999–2017, Tormod Kinnes. [E-post]  ᴥ  Ansvarsfråskriving: [Lenke]