Norsk del, Gullvekta
Danske ordspråk
Seksjon › 6 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

G

Gal ikkje før du er kommen ut av egget.

Galne kattar får rivne skinn.

Gamle vedkubbar blir snart tente.

Gamle vegar og gamle vennar skal ein ikkje forakte.

Gammal kjærleik rustar aldri.

Gammal rev går ikkje i fella. (Oldgresk)

Gap opp, så eg kan lære deg å kjenne. (Engelsk)

Gi ein bonde graut, så veit han kva han et. (Svensk)

Gi kalven langt nok reip, og han henger seg.

Gjer meg til profet, og eg skal gjere deg rik. (Italiensk)

God mann seier gode ord. (Burma)

Gode råd er dyre.

Godt brød blir også bakt i framande land.

Godt ry er meir verdt enn ein formue. (Sovjetisk)

Godt råd er dyrt, dårlege finn ein overalt. (Tysk)

Godt samvit er ei mjuk hovudpute.

Godt samvit er ei mjuk og god hovudpute. (Etter Tysk)

Godt å smile når ein har nokon å smile til. (Svensk)

Grannane veit korleis ein sit i det. (Polen)

Grannekona er alltid penare.

Grannen si høne legg alltid større egg.

Gud har ikkje hastverk.

Gud veit kven den beste pilegrimen er. (Laale)

Guds sverd høgg seint, men djupt.

Innhald


Høyet i hus

På ymse sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte for mykje "høyberging": (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av tørka fôr.

∼ Kjeldene: [Litteratur]

Danske ordspråk, ordsprog ordtak Danmark, opp Seksjon Sett Neste

Danske ordspråk, ordsprog ordtak Danmark. BRUKARGAID: [Lenke]
© 1999–2017, Tormod Kinnes. [E-post]  ᴥ  Ansvarsfråskriving: [Lenke]