Norsk del, Gullvekta
Danske ordspråk
Seksjon › 6 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

O

Ofte er lykka betre enn forstanden.

Ofte er skarlakens hjarte under riven kåpe. (Laale)

Ofte kjem svart unge av kvitt egg.

Ofte seier tunga det som halsen skal betale.

Ofte veltar liten tue stort lass. (Norrønt)

Og spør så Sankt Peter, "Kva godt har du gjort?" Svarer eg sveitsaren, "Ikkje stort!". (Adam Oehlenschläger)

Også kloke høns skit i neslene.

Også mennesket krev avspenning. (Spansk)

Også musa gøymer til jul. (Finsk)

Også poteter har auge. (Norsk)

Også tunga og tennene kives somtid. (Afrikansk)

Også unge påfuglar har fjørtopp. (Indonesisk)

Om du f๔rar ein ulv om vinteren, et den deg om hausten. (Oldgresk)

Om du har med ein rev å gjere, tenk på knepa den kan. (Engelsk)

Om du ikkje kan bite frå deg, så la vere å syne tenner. (Fransk)

Om du vil ha eit godt råd, spør ein gammal mann. (Engelsk)

Om ein denger i ein hundeflokk, hyler den som blir ramma.

Om hundre år er det meste gløymt. *

Om ikkje brennevin, tjøre og badstue hjelper, er dauden nær. (Finsk)

Om ikkje karet er reint, surnar det du heller i. (Latin)

Om inga straff fanst, åt det eine mennesket opp det andre.

Om kvelden skal ein rose dagen. (Norsk)

Om nokon overgår deg, så la han overgå deg; han har sjølv ein som overgår seg. (Afrikansk)

Om skjegget kunne gjere det, så kunne geitebukken preike. (Engelsk)

Om somme visste kva somme sa om somme, så sa somme ikkje så mykje om somme.

Om vi har plikt til å tilgi ein fiende, er vi ikkje forplikta til å stole på han. (Engelsk)

Om vinteren er kvar mil som to. (Etter engelsk)

Omgang med kvinner er grunnlaget for gode sedar.

Oppdra barnet ditt sjølv, det er ikkje sikkert det lar seg oppdra av andre. (Afrikansk)

Optimistar lagar fly, pessimistar lagar fallskjermar. *

Ord bitt mannen og hampereip oksen. (Gammal dansk samling)

Ord slår ingen mann i hel - om ikkje handa følger med.

Ordet frå munnen og steinen frå handa kan ein ikkje ta tilbake. (Arabisk)

Innhald


Høyet i hus

På ymse sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte for mykje "høyberging": (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av tørka fôr.

∼ Kjeldene: [Litteratur]

Danske ordspråk, ordsprog ordtak Danmark, opp Seksjon Sett Neste

Danske ordspråk, ordsprog ordtak Danmark. BRUKARGAID: [Lenke]
© 1999–2017, Tormod Kinnes. [E-post]  ᴥ  Ansvarsfråskriving: [Lenke]