Norsk del, Gullvekta
Danske ordspråk
Seksjon › 6 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

P

Pass på munnen din, for ord kostar pengar.

Pen blir snart pynta, stygg blir snart tilgrisa. (Jysk)

Pen jente treng ikkje mykje pynt. *

Pen jente treng (mest) ikkje pynt. (Norsk)

Pene fjes har mange dommarar. (Austerriksk)

Pengar avlar pengar. (Italiensk)

Pengar blir aldri umoderne. (Engelsk)

Pengar er ein grepa reisekamerat. (Etter svensk)

Pengar prøver verda. (Tysk)

Pengar styrer verda.

Pennen har godt minne.

Pepar veks ikkje på alle tre. (Svensk)

Plantar ein melonar, får ein melonar.

Plikta framfor alt [verre]. (Svenskekongens motto)

Presten elskar flokken sin, men holamma meir enn vêrlamma. (Tysk)

Presten og hunden tener sitt eige med munnen.

Pølse er god fisk, for den har ingen bein. (Svensk)

På eitt bein kan ein ikkje stå lenge. (Svensk)

På mykje latter kjenner ein narrar. (Tysk)

Innhald


Høyet i hus

På ymse sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte for mykje "høyberging": (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av tørka fôr.

∼ Kjeldene: [Litteratur]

Danske ordspråk, ordsprog ordtak Danmark, opp Seksjon Sett Neste

Danske ordspråk, ordsprog ordtak Danmark. BRUKARGAID: [Lenke]
© 1999–2017, Tormod Kinnes. [E-post]  ᴥ  Ansvarsfråskriving: [Lenke]