Norsk del, Gullvekta
Danske ordspråk
Seksjon › 6 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

R

Ramnen kan vaske seg, men kvit blir han ikkje. (Baskisk)

Regn og besøk er gode når dei ikkje kjem i utide og ikkje varer for lenge. (Svensk)

Regnet fell i dropar og dannar likevel pyttar. (Serbokroatisk)

Reinsemd er den beste pynten. (Jysk)

Renta søv ikkje.

Rett skal vere rett.

Ridande sveinar vil ha køyrande jenter. (Svensk)

Rikdom gjer friaren fager. (Svensk)

Rikdom og fattigdom har kvar sin djevel. (Svensk)

Rikdom renn dit gullet alt held til. (Islandsk)

"Rikeleg" og "utilfreds" går hand i hand. (Pakistansk)

Roma blei ikkje bygt på ein dag.

Roser og tornar veks på same tre. (Tysk)

Roser skal plukkast før dei visnar.

Rotlaust tre ber sjeldan frukt. (Vedel)

Rotta kjem ikkje ut i dagslyset.

Rotter held ikkje jul der det er kattar. (Frå Bahamaøyene)

Rovfuglar syng ganske ugjerne. *

Rovfuglen har krumme klør.

Rullande stein stoggar ikkje før botnen er nådd. (Malaga)

Rullestein samlar ingen mose.

Ryktet gjer røyken diger. (Svensk)

Ryktet gjer sugga feitare enn ho er. (Tysk)

Ryktet har vengar.

Ryktet veks mens det går. (Latin)

Røvaren trur alle er som han sjølv. (Mellomalderlatin)

Røynd mann er god å gjeste.

Innhald


Høyet i hus

På ymse sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte for mykje "høyberging": (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av tørka fôr.

∼ Kjeldene: [Litteratur]

Danske ordspråk, ordsprog ordtak Danmark, opp Seksjon Sett Neste

Danske ordspråk, ordsprog ordtak Danmark. BRUKARGAID: [Lenke]
© 1999–2017, Tormod Kinnes. [E-post]  ᴥ  Ansvarsfråskriving: [Lenke]