Norsk del, Gullvekta
Danske ordspråk
Seksjon › 6 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

T

Ta sonen din med til torgs og sjå kven som sluttar seg til han.

Ta tankane med deg i seng, for morgonen er klokare enn kvelden. (Russisk)

Takk kan ein få for alt ein har. (Jysk)

Takk kostar ingenting.

Takksemda er ein sjeldan blome.

Tal ikkje om feila til ein annan når de ikkje kjenner dykkar eigne.

Tal til dei som kan forstå, og gi til dei (verdige) som treng.

Talentet rangerast i forhold til sensasjon det vekker; geniet i forhold til motstand det vekker. (Søren Kierkegaard)

Tar ein barken av treet, visnar det. (Syv)

Tar ein fin leik frå ungane, visnar snart noko frametter.*

Tel ulempene første, så fordelane.

Tenk ikkje på kor kort dagen måtte vere, men på lengda av året. (Malagisk)

Tenk mykje, sei berre litt, skriv enda mindre. (Fransk)

Tenkt kan seiast, men sagt kan ikkje forteiast. (Fyn)

Tid er pengar.

Tida går, og vi går med.

Tida kan vere like lang, men ikkje like god og nyttig. (Etter Laale)

Tida kan verke lang for den som ventar.

Tida lækjer (somtid) det tanken ikkje kan. (Latin)

Tida openberrar alt. (Hollandsk)

Til ei løgn høy;rer sju andre.

Til stor bak skal store bukser. (Svensk)

Til å lyge og ete fisk skal det stor omhug. (Spansk)

Tjuv trur kvar mann stel.

Tjuvane røper ikkje kvarandre. (Afrikansk)

Tjuven trur ikkje på den heiderlege. (Russisk)

To gongar er knapt ein vane.

To harde steinar mel ikkje godt saman. (Frisisk)

To kan lyge slik at den tredje blir hengt. (Laale)

To ting er visse: den som drikk mykje, skal også mykje pisse. (Svensk)

To øyre og ei tunge, så høy;r dobbelt så mykje som du seier. (Engelsk)

Tobakk frå ein framand, visdomsord frå ein tulling. (Etiopisk)

Tom sekk kan ikkje stå rett. (Tyrkisk, o.a.)

Tomme tønner buldrar mest.

Tomsen lar gode råd gå inn det eine øyret og ut det andre. (Etter Laale)

Tore reinsar lufta.

Torsken og tosken er ikkje redde for havet.

Toskar er også folk, enda om dei ikkje er så kloke som andre. (Sjælland)

Tramp på tornane mens du har sko på føtene. (Jiddisk)

Tre sikre ting: at sola går opp og ned, og dauden. (Irsk)

Tre som ofte blir omplanta, veks seg sjeldan sterke. (Hollandsk)

Tre trufaste vennar: gammal kone, gammal hund og kontantar. (Usansk, altså frå USA)

Treet fell ikkje for det første hogget. (Laale)

Tresk ikkje tomme strå. (Frisisk)

Tretti gram tolmod er meir verdt enn eit halvt kilo forstand. (Hollandsk)

Tru deg til ein, ikkje til to.

Tru kan aldri hellast i folk med skeier. (Sovjetisk)

Trussel slår ingen i hel. (Svensk)

Tung er takkelaus (utakka) gjerning. (Gammal dansk samling)

Tunga gløymer ikkje kor tanna sat. (Afrikansk)

Trua reiser det berget som trua sidan flyttar.*

Tynne kvinner lever lenge. (Walisisk)

Tynt øl er betre enn tomt kar. (Laale)

Tolmod drive til det yttarste blir raseri. (Svensk)

Tolmod er ein urt som ikkje gror i kvar hage.

Innhald


Høyet i hus

På ymse sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte for mykje "høyberging": (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av tørka fôr.

∼ Kjeldene: [Litteratur]

Danske ordspråk, ordsprog ordtak Danmark, opp Seksjon Sett Neste

Danske ordspråk, ordsprog ordtak Danmark. BRUKARGAID: [Lenke]
© 1999–2017, Tormod Kinnes. [E-post]  ᴥ  Ansvarsfråskriving: [Lenke]