Norsk del, Gullvekta
Danske ordspråk
Seksjon › 6 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

U

Ugla synest at ungane hennar er dei penaste. (Laale)

Ugras bukkar ikkje så lett under.

Ulvegapet og auga til paven er umettelege. (Russisk)

Ulven er aldri så stor som ein trur. (Finsk)

Ulven føretrekkjer skodde. (Tyrkisk)

Ulven slukte ein mygg i seg; betre er noko enn ingenting for meg. (Gammal dansk samling)

Under blomstrande buskar finst det ofte ein slange.

Usådd sæd veks ikkje. (Finsk)

Utakk er verda si lønn.

Utan hest rir ein på geitebukken.

Utan kamp, ingen siger.

Utan mjølk og brød lir kjærleiken skipbrot. (Fritt etter latin)

Ute av auge, ute av sinn. (Latin)

Uvillig okse gjer krokete fure. (Laale)

Innhald


Høyet i hus

På ymse sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte for mykje "høyberging": (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av tørka fôr.

∼ Kjeldene: [Litteratur]

Danske ordspråk, ordsprog ordtak Danmark, opp Seksjon Sett Neste

Danske ordspråk, ordsprog ordtak Danmark. BRUKARGAID: [Lenke]
© 1999–2017, Tormod Kinnes. [E-post]  ᴥ  Ansvarsfråskriving: [Lenke]