Norsk del, Gullvekta
Ordspråk etter Ivar Aasen
Seksjon › 4 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

Åker — Ål — År — Ås — Åte

Twig

Åker

Det er god åker som aldri skal bere ugras. [5]

Ein får ikkje legge åkeren øyde for ugraset. [5].

Ål

Det er fåfengt å gripe ålen om sporden. [5]

Ål er ål; han er alltid sleip og hål [glatt o.a.]. [5].

År

Andre år gjer anna folk. [5]

Dess fleire år, dess tynnare hår. [5]

Det som året krev er visst, og det som det gir er uvisst. [6]

Eit godt år er stutt; eit vondt er alltid for langt. [5]

År som er gått kjem aldri att. [5]

År lærer [oss] meir enn mange bøker. [5]

Året har ei stor vom (det krev mykje mat). [6]

Ås

Der er ikkje åsar under isen (Det er ikkje så trygt som å gå på eit golv [med berebjelkar under]). [6]

Åte

Der åta er, vil ørnene flokke seg [is. sankast]. [6].

Innhald


Høyet i hus

På ymse sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte for mykje "høyberging": (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av tørka fôr.

∼ Tala i klammer etter ordspråk viser til sider i 1881-utgåva av Norske Ordsprog, samla av Ivar Aasen (IÅ). Der står ordspråka med gotisk skrift. [Litteratur]

Ivar Aasen-ordspråk, ordtak etter Ivar Aasen, tematiske norske ordspråk, nynorsk ordsprogsamling, opp Seksjon Sett Neste

Ivar Aasen-ordspråk, norske ordtak etter Ivar Aasen, norske ordspråk etter tema, nynorsk ordsprogsamling BRUKARGAID: [Lenke]
© 1999–2017, Tormod Kinnes. [E-post]  ᴥ  Ansvarsfråskriving: [Lenke]