Norsk del, Gullvekta
Ordspråk etter Ivar Aasen
Seksjon › 4 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

Øl — Ølsle: opphissing, oppverming — Ønske — Ønske — Ør — Ørn — Øyde — Øyre

Twig

Øl

Ein skal ikkje skryte av ølet som er udrukke. [187]

Når ølet går inn, går vettet ut. [187]

Sterkt øl gjer [får fram] store ord. [187]

Tynt øl er betre enn tom skål. [187]

Øl er ille når det er ille drukke. [187]

Øl og brennevin gjer somtid folk til svin. [187].

Ølsle

Dess større ølsle [opphissing, egging o.a.], dess større stur kjem det etter (Etter ei umåteleg iver og sprekleik kjem desto større slappheit) [187].

Ønske

Var det nok med ønske, så var alle mann rike. [186]

Ønske fyller ingen sekk. [186].

Ønske (verb)

Det ein helst ønsker, det trur ein gjerne. [185]

Ein ønsker mangt som ung; ein får det først som gammal. [185]

Ønsk i den eine neven og spytt i den andre, så ser du kva som monnar mest [185].

Ør

Den galnaste (øraste) seier det sannaste. [187-88]

Små barn og øre folk seier sanninga. [188]

Ørn

Det kjem ingen ørn ut av eit sporve-egg. [188]

Ikkje alt som er krokete i nebben, er ørn. [188]

Ørna fangar ingen fluger. [188].

Øyde

Den som øyder meir enn han avlar, får snart vite kva fattigdom er [188]

Det er snart øydt, som ikkje er noko tilskøytt. [188]

Ein får ikkje øyde meir enn ein avlar. [188]

Å øyde mykje og avle lite er visse vegen til armod [188].

Øyre

Det er eit underleg øyre som ingenting vil høyre. [188]

Ein lyt somtid spørje øyra meir enn auga. (Du får akte meir på kva kjente [vante, kunnige] folk seier enn på kva du straks kan sjå) [188]

Ein skal alltid ha opne øyre, men ikkje open munn. (Alltid høyre, men ikkje alltid tale). [188]

Eit godt øyre får mykje høyre. [188]

Når ein ser øyra av ulven, så er han ikkje langt unna (borte) [188].

Innhald


Høyet i hus

På ymse sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte for mykje "høyberging": (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av tørka fôr.

∼ Tala i klammer etter ordspråk viser til sider i 1881-utgåva av Norske Ordsprog, samla av Ivar Aasen (IÅ). Der står ordspråka med gotisk skrift. [Litteratur]

Ivar Aasen-ordspråk, ordtak etter Ivar Aasen, tematiske norske ordspråk, nynorsk ordsprogsamling, opp Seksjon Sett Neste

Ivar Aasen-ordspråk, norske ordtak etter Ivar Aasen, norske ordspråk etter tema, nynorsk ordsprogsamling BRUKARGAID: [Lenke]
© 1999–2017, Tormod Kinnes. [E-post]  ᴥ  Ansvarsfråskriving: [Lenke]