Norsk del, Gullvekta
Ordspråk etter Ivar Aasen
Seksjon › 4 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

Dag — Dette — Dom — Drikk (misbruk) — Drøyme — Dugleg — Duk — Døy, daud, dauden — Dømme — Dårskap

Twig

Dag

Det skal sterk rygg til å bere gode dagar. [18]

Ein får ta dagen som han kjem. [18]

Ein skal ikkje rose dagen før kvelden er kommen. [18]

Gode dagar er dyre. [18]

Dette

Det er snarare gjort å dette enn å reise seg. [19]

Når ein dett er det inga betre råd enn å reise seg. [19]

Dom

Same dommen ein legg på andre, får ein legge på seg sjølv. [20]

Drikk (misbruk), drikke

Drikk først og fremst for tørsten, ikkje for lysta. [21]

Ein drikk like godt av små bekkar som store. [21]

Drøyme

Den som drøymer vondt, er glad for å vakne. [21]

Dugleg (hæv)

Ikkje alle er så duglege som heldige. [65]

Duk

Det som ikkje duger til duk, duger til tørkeklut. [21]

Døy, daud, dauden

Det finst boteråd mot alt, så nær som dauden. [19]

Det er surt å døy når ting går godt. [jf. Oy 19]

Dauden er tiltenkt alle. [19]

Dauden er enden på alle segner. [19]

Dauden er viss, tidspunktet uvisst. [19]

For dauden er ein ingen stad trygg. [19]

Om daude folk skal ein sjeldan tale ille. [jf. 19]

Dømme

Kvar dømmer etter sitt eige vett. [22]

Dårskap

Det er ikkje dårskap å ottast faren. [19]

Ein ser ikkje lett sin dårskap før det er for seint. [*19]

Innhald


Høyet i hus

På ymse sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte for mykje "høyberging": (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av tørka fôr.

∼ Tala i klammer etter ordspråk viser til sider i 1881-utgåva av Norske Ordsprog, samla av Ivar Aasen (IÅ). Der står ordspråka med gotisk skrift. [Litteratur]

Ivar Aasen-ordspråk, ordtak etter Ivar Aasen, tematiske norske ordspråk, nynorsk ordsprogsamling, opp Seksjon Sett Neste

Ivar Aasen-ordspråk, norske ordtak etter Ivar Aasen, norske ordspråk etter tema, nynorsk ordsprogsamling BRUKARGAID: [Lenke]
© 1999–2017, Tormod Kinnes. [E-post]  ᴥ  Ansvarsfråskriving: [Lenke]