Norsk del, Gullvekta
Ordspråk etter Ivar Aasen
Seksjon › 4 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

Ikkje noko, ingen — Ill, ille

Twig

Ikkje noko, ingen

Av ingen ting kjem ingen ting. [56]

Der ingen er inne, kjem ingen ut. [67]

Der ingen er, kan ingen svare. [67]

Det blir inga underhaldning før eg kjem, sa tjuven; dei skulle ha henging. [67]

Det er betre å få ingen ting enn få noko ille. [67]

For ingen ting får ein ingen ting. [56]

Ikkje svar er også eit svar.

Ingen kan ingen ting, og ingen kan alt. [67]

Med ingen ting kjem ein ingen veg. [56]

Ill, ille (vondt, sårt, dårleg, leitt, låkt, motbydelig oa.)

Han er ill, som ingen ting godt vil sjå. [66]

Det fer ille, som ille er omskøytt. [67]

Ille bunde heng ille i hop. [67]

Ille gjort er vondt, og ikkje angre er verre. [67]

Innhald


Høyet i hus

På ymse sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte for mykje "høyberging": (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av tørka fôr.

∼ Tala i klammer etter ordspråk viser til sider i 1881-utgåva av Norske Ordsprog, samla av Ivar Aasen (IÅ). Der står ordspråka med gotisk skrift. [Litteratur]

Ivar Aasen-ordspråk, ordtak etter Ivar Aasen, tematiske norske ordspråk, nynorsk ordsprogsamling, opp Seksjon Sett Neste

Ivar Aasen-ordspråk, norske ordtak etter Ivar Aasen, norske ordspråk etter tema, nynorsk ordsprogsamling BRUKARGAID: [Lenke]
© 1999–2017, Tormod Kinnes. [E-post]  ᴥ  Ansvarsfråskriving: [Lenke]