Norsk del, Gullvekta
Ordspråk etter Ivar Aasen
Seksjon › 4 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

Jamn — Jente — Jern — Jord — Jul

Twig

Jamn

Det jamnaste er det greiaste. [68]

Jamt og smått går verket best. [68]

Jente

Det går lettare å få rik jente gift. [*44]

Jentehugen kan òg vere heit. [45]

Pen jente treng mest ikkje stas.

Sjå jenta saman med andre på kvardagar, ikkje berre i kyrkja. [44]

Snill jente blir snill kone. [44]

Stasjenta kjem ikkje til alters utan ho vil det sjølv.

Jern

Det er dårleg jern som ikkje toler eit hamarslag. [*68]

Ein får smi jernet mens det er heitt. [68]

Vi brenner somme av jerna når mange er saman i elden. [68]

Jord (eigedom, middel)

Den som har jord, får snart ein make. [68]

Der jorda er best, er ugraset mest. [68]

Somme får ikkje jord nok før dei får munnen full [dvs. ligg daude nedi jorda]. [68]

Jul

Feir jul så du har eitkvart godt til pinse.

Innhald


Høyet i hus

På ymse sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte for mykje "høyberging": (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av tørka fôr.

∼ Tala i klammer etter ordspråk viser til sider i 1881-utgåva av Norske Ordsprog, samla av Ivar Aasen (IÅ). Der står ordspråka med gotisk skrift. [Litteratur]

Ivar Aasen-ordspråk, ordtak etter Ivar Aasen, tematiske norske ordspråk, nynorsk ordsprogsamling, opp Seksjon Sett Neste

Ivar Aasen-ordspråk, norske ordtak etter Ivar Aasen, norske ordspråk etter tema, nynorsk ordsprogsamling BRUKARGAID: [Lenke]
© 1999–2017, Tormod Kinnes. [E-post]  ᴥ  Ansvarsfråskriving: [Lenke]