Norsk del, Gullvekta
Ordspråk etter Ivar Aasen
Seksjon › 4 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

Mage — Mager — Mak — Makt — Male — Male — Mann — Mark — Mat — Mein — Meister — Merke — Mest — Mett — Minnast — Minne — Minst — Miss — Misse — Mistenke — Misunning, avund — Mod (godt humør, mot, oa.) — Møde — Mølle — Monn — Monne — Mor — Mørke — Moro — Møte — Møy — Munn — Mus — Møkk — Mykje — Måg (svoger) — Mål — Måne — Måt (mål, måte, måtehald) — Måte, skikk (gjerd) — Måtehald

Twig

Mage

Magen blir mett før auget trur. [97]

Mager

Mykje mager er sjeldan fager. [97]

Mak

Far i mak, så kjem du best fram. [97]

Makt

Måteleg makt er alltid best. [97]

Stor makt og lite vett er ein våde [våde = fare] [97]

Male

Ein kan ikkje male med det vatnet som er runne. [98]

Male

Det er fåfengt å male i mørket. [100]

Mann

Det er mangt som høver menn og ikkje barn. [99]

Det er mann, som gjer manns verk. [98]

Det er manns lykke å få store kaker (skjemtande) [99]

Ein liten mann kan få ein stor skugge. [98]

Ein mann styrer båten best. [98]

Ein veit ikkje kva mannen er før han får noko makt. [99]

Han blir alltid mann, som noko godt kan. [98]

Ingen mann gjer meir enn han kan. [98]

Nykommen mann har mangt å spørje. [98]

Mark

Dess vidare mark, dess verre å verje. [99]

Det er mangt i marka og meir i sjøen. [99]

Mat

All mat kjem ikkje på eitt fat. [99]

Dei som har munn, søker mat. [*99]

Det er maten, som giv mannen makt. [100]

Maten er god, men helsa er betre. [100]

Maten lyt vere viss, kva anna som er uvisst. [99]

Tørr mat er betre enn tomt fat. [99]

Mein

Eit mein er snart fått; det er ikkje snart avgått. [101]

Meister

Det første ein meister gjer, det er at han lærer. [101]

Medvind, bør

Rimeleg medvind er best. [17]

Passe bør er best. [17]

Børen blæs like godt om den seglande søv eller vaker. [17]

Bra vind i rygg er best. [17]

Merke

Det er godt å gå etter sine merke (er lett å kjenne att tinga sine når ein har sett merke på dei. - IA). [101]

Mest

Det meste er ikkje alltid det beste. [101]

Mett

Ein blir ikkje mett av berre matlukt. [102]

Ein blir ikkje mett med det at ein ser på maten. [102]

Mett og svolten syng ikkje same visa. [102]

Minnast

Ein minnest mykje og gløymer meir. [102]

Minne

Eldste minna varer lengst. [102]

Kjært minne kjem ofte att. [102]

Minst

Det minste kan bli det tyngste. [102]

Miss

Det er misgjerda ein skal hate og ikkje mannen. [102]

Mishørsla gjer mange løgner. [102]

Mista seg [ta feil] kan alle. [102]

Misse

Han misser ikkje, som først får. [102]

Mistenke

Den som gjerne mistenker andre, er sjeldan heilt å stole på sjølv (IA). [161]

Misunning, avund

Dess meir ein blir misunnt, dess betre står ein seg. [113]

Det er lita lykke som ikkje blir misunnt. [113]

Misunning gneg stein. [113]

Mod (godt humør, mot, oa.)

Mod er der nok av når ingenting nøyder på. [103]

Modet minkar, som alderen veks. [103]

Stort mod står for fall. [103]

Møde

Minste møda er alltid best. [106]

Mølle

Det som først kjem til mølla får først male. [105]

Inga mølle går med det vatnet som er rent vekk [is. avlaupet]. [105]

Monn

Alle monnar drar ("drar til", tilfører eitkvart. - IA, - jf. "Kvart tilskott hjelper"). [104]

Det er monn i mindre enn heile fanget fullt. [104]

Ein liten monn er også monn (ein liten tilvekst er ikkje å forakte). [104]

Monne

Det monnar på mila når ein går; det monnar ingenting når ein står. [104]

Mor

Ein kan ikkje ta ei god mor der ho ikkje er å finne. [103]

Han skal sjå vel på mora, som vil ha dottera. [103]

Som mora går føre, kjem dottera etter [jf. Som mor så dotter]. [103]

Mørke

I mørket er alle kattar grå (er alt like svart). [105]

Moro

Det er for ille å ha moro av annan manns mein. [104]

Møte

Ein kan møte mykje på ein lang veg [komme ut for mykje]. [106]

Møy

Det er mange møyer imot sin vilje. [106]

Munn

Ein får stille munnen etter matsekken (leve sparsamt når det er lite forråd). [104]

Mange munnar tømmer snart ei tønne. [104]

Mus

Det trivst ikkje mus i matlaust hus. [104]

Når musa er mett, er mjølet beiskt. [105]

Møkk

Møkk er bondemanns rikdom. [105]

Mykje

Alt for mykje sprenger sekken. [105]

Det er ikkje så mykje som monn skal gjere. [*105]

Det kan bli for mykje av det gode også. [105]

Mykje kan snart få ende, og lite kan vare lenge. [105]

Måg (svoger)

Ein får ikkje to mågar med ei dotter. [100]

Mål

Fullt mål er ikkje for mykje. [100]

Måne

Månen lyser best når han er lengst frå sola. [100]

Måt (mål, måte, måtehald)

Det skal ikkje vere for lite, og heller ikkje for mykje. [101]

Rette måtet kan vere vanskeleg å treffe. [*101]

Måte, skikk (gjerd)

Som ein lagar seg til, så fer ein. [101]

Måtehald

Rette måten er svær å finne. [62].

Innhald


Høyet i hus

På ymse sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte for mykje "høyberging": (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av tørka fôr.

∼ Tala i klammer etter ordspråk viser til sider i 1881-utgåva av Norske Ordsprog, samla av Ivar Aasen (IÅ). Der står ordspråka med gotisk skrift. [Litteratur]

Ivar Aasen-ordspråk, ordtak etter Ivar Aasen, tematiske norske ordspråk, nynorsk ordsprogsamling, opp Seksjon Sett Neste

Ivar Aasen-ordspråk, norske ordtak etter Ivar Aasen, norske ordspråk etter tema, nynorsk ordsprogsamling BRUKARGAID: [Lenke]
© 1999–2017, Tormod Kinnes. [E-post]  ᴥ  Ansvarsfråskriving: [Lenke]