Norsk del, Gullvekta
Ordspråk etter Ivar Aasen
Seksjon › 4 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

Nagle — Narr — Narre — Natt — Ned — Nei — Nemne — Neve — Noko — Nase — Nysgjerrig, nyfiken, forviten,  — Nygle — Nær — Nærast, nest — Nød — Nøgd (rikeleg mengd) — Nøye, vere nøgd — Nøyte — Nåde

Twig

Nagle

Ein driv helst ikkje naglar med berre neven. [*106]

Narr

Den som gjer narr av andre, er største narren sjølv. [107]

Ein narr er vondt å gi seg av med. [106]

Narre

Ein gong narra er inga skam; det er verre når det er to gongar. [107]

Natt

Ikkje alle netter er svarte. [107]

Lang natt og lite søvn høver ille i hop. [107]

Ned

Det er snart nedvelta som er ille oppstelt. [108]

Nei

Det er betre å seie nei enn å narre folk. [108]

Nemne

Når mannen er unemnd, så er han uskjemd. [108]

Neve

Det skal sterke nevar til tunge tak. [108]

Noko

Noko er betre enn ingenting (når det er noko godt). [108]

Nase

Den som fell på nasen, han støyter ikkje nakken. [109]

Ein lita nase er betre enn ingen. [109]

Nysgjerrig, nyfiken, forviten,

Den som ikkje er nysgjerrig, blir ikkje vis. [35]

Nysgjerrigper blir ikkje alltid glad. [35]

Nygle

Det er ikkje verdt å lage nygla før båten er bygt (nygla er ein liten tapp i botnen av båten). [109]

Nær

Alt for nær er lite kjær. [109]

Nærast, nest

Kvar eg seg sjølv nærast. [110]

Nød

I nøda skal ein vennane røyne. [107]

Nød lærer naken kvinne å spinne. [jf. 107]

Nøda gjer det sure søtt. [107]

Stor nød gjer stutte bønner. [107]

Nøgd (rikeleg mengd)

Ein skjøner ikkje nøgda før nøda kjem. [110]

Nøye, vere nøgd

Den som skal gjere alle fornøgde, får nok å gjere. [110]

Ein skal vere nøgd, om ein ikkje får fanget fullt. [110]

Nøyte, bruke

Den skal ha fylt spiskammer, som vil vente på at ein annan døyr. [110]

Nåde

For mykje nåde er ein våde [fare]. [107].

Innhald


Høyet i hus

På ymse sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte for mykje "høyberging": (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av tørka fôr.

∼ Tala i klammer etter ordspråk viser til sider i 1881-utgåva av Norske Ordsprog, samla av Ivar Aasen (IÅ). Der står ordspråka med gotisk skrift. [Litteratur]

Ivar Aasen-ordspråk, ordtak etter Ivar Aasen, tematiske norske ordspråk, nynorsk ordsprogsamling, opp Seksjon Sett Neste

Ivar Aasen-ordspråk, norske ordtak etter Ivar Aasen, norske ordspråk etter tema, nynorsk ordsprogsamling BRUKARGAID: [Lenke]
© 1999–2017, Tormod Kinnes. [E-post]  ᴥ  Ansvarsfråskriving: [Lenke]