Norsk del, Gullvekta
Ordspråk etter Ivar Aasen
Seksjon › 4 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

Ofte, tidt — Olboge — Omskifte — Opp — Ord — Ost — Otte, ottast — Over

Twig

Ofte, tidt

Det som kjem for ofte, vil snart vere leitt. [156]

Ofte og smått vil fylle ein sekk. [156]

Ofte og smått gjer monn, om ikkje brått. [156]

Olboge

Olbogestøyt og enkemanns sorg dovnar snart av (eller: varer ikkje lenge). [111]

Omskifte

Somme omskifte gjer godt (jf. variatio delectat, forandring frydar). [*165]

Opp

Eit opphav må allting ha. [166]

Han lyt opp [og fram], som skal vinne. [166]

Vel opplagt og ille utført får skam til takk. [166]

Ord

Av eit vondt ord kan komme både mein og mord. [112]

Dess lenger tretter, dess fleire ord å angre. [112]

Det er ikkje alle ord ein skal svare på. [111]

Det er ærleg mann som held ordet sitt. [112]

Det kan gå troll i ord. [jf. 112]

Det skal gode ord til å fang folk med. [112]

Det trengst gode ord til vondt ærend. [112]

Det trengst helst gode ord til ei låk ærend. [*111]

Det skal gode ord til å fange folk med. [111]

Ein fyller ingen mage med fagre ord. [112]

Ein kan ikkje vege alle ord på gullvekt. [111]

Eit godt ord gjer meir gagn enn ti vonde. [jf. 111]

Eit lite ord gjer somtid store verk. [111]

Eit låkt ord vil lenge henge på. [112]

Eit ord i rette tid er betre enn mange andre. [111]

Eit ord i tide er betre enn ti i utide. [111]

Etter ord får gjerning følge. [112]

Frå ord og til verk er vegen lang (Von Worten zu Werken ein weiter Weg). [111]

Gåande ord vil vekse på vegen. [112]

Kloke ord har sin pris -. [112]

Leie bønner tar til med fagre ord. [112]

Når ordet er sagt, er mannen fast. [112]

Store ord drep ingen mann der store ord gjere lite verk. [jf. 112]

Store ord og feitt flesk sit ikkje fast i halsen. [112]

Vonde ord gjer vondt folk verre. [112]

Ost

Ein skal ikkje vente store gåver i kvart eit hus (ikkje vente to ostar på ein gard). [112]

Det blir ikkje ost av oppdrukken mjølk [unntatt i magen, som følge av saltsyra der]. [112]

Otte, ottast

Det er betre å ottast føreåt enn angre etterpå. [113]

Ein får ikkje ottast for alt som kan komme. [112]

Otten gjer stundom faren større enn han er. [*113]

Over

Alle kan ikkje ha overmann. [jf. 186].

Innhald


Høyet i hus

På ymse sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte for mykje "høyberging": (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av tørka fôr.

∼ Tala i klammer etter ordspråk viser til sider i 1881-utgåva av Norske Ordsprog, samla av Ivar Aasen (IÅ). Der står ordspråka med gotisk skrift. [Litteratur]

Ivar Aasen-ordspråk, ordtak etter Ivar Aasen, tematiske norske ordspråk, nynorsk ordsprogsamling, opp Seksjon Sett Neste

Ivar Aasen-ordspråk, norske ordtak etter Ivar Aasen, norske ordspråk etter tema, nynorsk ordsprogsamling BRUKARGAID: [Lenke]
© 1999–2017, Tormod Kinnes. [E-post]  ᴥ  Ansvarsfråskriving: [Lenke]