Norsk del, Gullvekta
Ordspråk etter Ivar Aasen
Seksjon › 4 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

Uboden — Ubunden — Udyr — Ufred — Ugift — Ugjort — Ugras — Uheldig — Ukjent — Ull — Ulv  — Ulykke — Ulærd — Under — Undrast — Ung — Ungdom — Unne — Urett — Ut, ute — Utru — Utsette — Uvane — Uvenn — Uvêr — Uvisse

Twig

Uboden

Ubodne kan bli sittande utan å få mat. [163]

Ubunden

Det er mangt ubunde som held. [163]

Mangt held saman utan å vere bunde (IA). [163]

Udyr

Det er ille å ale udyr i sitt eige hus. [163]

Det ligg ikkje udyr i alle vegar. [163]

Ufred

Ein lyt somtid ha ufred før ein kan få fred. [163]

Ufred er lettare å yppe enn å ende. [164]

Ugift

Betre ugift enn ille gift. [164]

Ugjort

Det er betre ugjort enn ille gjort. [164]

Det er godt å ha noko ugjort når ein ikkje skal døy. [164]

Ugras

Ugras kjem alltid igjen; det sår seg sjølv. [164]

Uheldig, uheppen

Uheldig er den som svelt i hel i julehelga. [164]

Ukjent

Det er betre å vere ukjent enn ille kjent. [164]

Ull

Det er betre å misse ulla enn sauen. [164]

Det er ulla ein skal klippe og ikkje skinnet. [164]

Ein skal klippe ulla, men ikkje skjere skinnet. [164]

Ulv

Den som vil bu med ulvane, får tute (hyle) med ulvane. [165]

Når ulven er daud, så drep han ingen sau. [164]

Ulven skifter håra, men ikkje hugen. [165]

Ulykke

Den eine ulykka drar den andre etter seg. [164]

Ulærd

Betre ulærd og vettig enn lærd og uvettig. [165]

Under

Det som er under, kan ein gong komme opp. [165]

Understeinen hjelper oversteinen å male (i mølla). [165]

Undrast

Han undrast mykje, som lite veit. [165]

Ung

Dei gamle skal ein ære. [*165]

Den unge kan døy, den gamle skal. [165]

Det er leitt å vere ung og ør; verre å vere gammal og galen. [165]

For dei unge er mangt ulært (IA). [165]

Når dei unge ler, så geipar dei gamle. [166]

Ungdom, yngd

Ungdom er alltid ven, og helst når vett følger med. [185]

Ungdom og alder er jamnast ulike. [185]

Ungdommen har framtida for seg. [166]

Ungdoms blod og stort mod vil følgast. [166]

Ungdoms minne vil sitte inne lenge. [166]

Unne

Ein skal unna dei andre, som ein ønsker seg sjølv. [166]

Urett

Det er låkt å lida urett, og verre å gjere urett. [166]

Urett er like fullt urett, enda om han endå går lenge ulasta. [166]

Ut, ute

Det er låkt å leite ute etter det ein har heime. [167]

Det kjem ikkje godt ut der berre ille er inne. [167]

Det som skal ut, er visst; det som skal inn, er ofte uvisst (om utgifter og inntekter). [167]

Utru

Der ei utru kjem inn, er ho sein å få ut. [167]

Utsette (uthale, drøye, trekke ut, oa)

"Vente med" tar alt som "vente med" får.

Det som blir utsett til seinare høve, kan bli utsett lenge.

Duger ingen ting, duger voneleg utsettinga. Somling kan bli farleg (tilmåta etter eit britisk ord).

Uvane

Ein uvane kan koste mykje. [167]

Uvenn

Ein uvenn er verst når han lèt som han er venn. [168]

Uvêr

Etter uvêr kjem godvêr. [167]

Uvêret ventar ikkje til mannen er heim kommen (til båten er i land). [167]

Uvisse

Den som går i uvisse, kan mykje miste. [168].

Innhald


Høyet i hus

På ymse sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte for mykje "høyberging": (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av tørka fôr.

∼ Tala i klammer etter ordspråk viser til sider i 1881-utgåva av Norske Ordsprog, samla av Ivar Aasen (IÅ). Der står ordspråka med gotisk skrift. [Litteratur]

Ivar Aasen-ordspråk, ordtak etter Ivar Aasen, tematiske norske ordspråk, nynorsk ordsprogsamling, opp Seksjon Sett Neste

Ivar Aasen-ordspråk, norske ordtak etter Ivar Aasen, norske ordspråk etter tema, nynorsk ordsprogsamling BRUKARGAID: [Lenke]
© 1999–2017, Tormod Kinnes. [E-post]  ᴥ  Ansvarsfråskriving: [Lenke]