Norsk del, Gullvekta
Egyptisk visdom – Egyptian Wisdom
Seksjon › 40 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

Innleiing

I det gamle Egypt fanst omfattande visdomslitteratur med reglar for åtferd som sømde seg i det egyptiske samfunnet, og moral og verdiar som også barn blei undervist i frå slektledd til slektledd. Ord om guddommelege sider ved tilværet var også med, i lag med ord om menneskehjartet som knutepunkt mellom denne verda og hi sida. Hjartet er sete for høgare vett enn hjernevett, klargjer egyptisk arv.

Visdomstekstane var frå først av for dei øvre sjikta i samfunnet, for faraoar og statsministrar og barna deira. Slike tekstar handlar om korleis ein kan ha eit godt liv her på jorda. Det er faste reglar for forhold og hopehav, og retningslinjer for korleis ein helst oppfører seg i ulike situasjonar. Det blir lagt vekt på å vere høfleg og vennleg, vise moderasjon og avgjere rettferdig.

Mange europeiske ordspråk har parallellar om ikkje røter i gammalegyptiske læresetningar. Oldtidas Egypt var ei stormakt økonomisk og militært, og påverka granneland som gamle Israel og Hellas.

Mykje av litteraturen i det gamle Egypt var anonym, så er det ganske sikkert ikkje dei rette forfattarane som har fått namna sine knytte til ymse tekstar. Det er skrive mange bøker om innhaldet i slike verk etter at koden til den gamle skrifta - til dei gammalegyptiske biletskriftteikna - blei knekt i 1822. (Wikipedia, s.v. "Rosettasteinen")

I oldtidas Egypt blei det vi kallar 'ordspråk' i dag, kalla sebayt, undervisning (Wikipedia, "Wisdom literature"). Sebayt-døme frå fleire tusenår før vår tidsrekning (fvt):

Følg hjartet så lenge du lever. . . . Kort ikkje inn tida du følger hjartet. (Ptahotep)

Leiaren av flokken er eit dyr som alle andre. (Ani).

Ein god karakter er vern for mennesket. (Amenemope).

Kva slags karakterdrag - eigenskapar - blei haldne for verdifulle alt frå oldtidas Egypt? Sebayt-ord syner fleire av dei, og er med i samlinga her mellom populære arabisk-egyptiske ordspråk.

Innhald


Egyptisk visdom, egyptiske ordspråk, Egyptian wisdom, proverbs of Egypt, Litteratur  

Blant kjeldene til gammalegyptisk litteratur er bøkene til Lichtheim og Simpson topp - dei er godt omsette, lødig annoterte, med høvelege forklaringar i eit ganske tungt tilgjengeleg terreng. - T. K.

Twig

Breasted, James Henry. Ancient Records of Egypt. Vols 1-5. London: Luzac and Co, 1906, 1906, 1906, 1906, 1907.

Brown, Brian, red. The Wisdom of the Egyptians: The Story of the Egyptians, the Religion of the Ancient Egyptians, the Ptah-Hotep and the Ke'gemini, the "Book of the Dead," the Wisdom of Hermes Trismegistus, Egyptian Magic, the Book of Thoth. New York: Brentano's, 1923.

Bryce, Glendon E. A Legacy of Wisdom: The Egyptian Contribution to the Wisdom of Israel. Lewisburg PA: Bucknell University Press, 1979.

Budge, Ernest Alfred Wallis, oms. The Book of the Dead: The Papyrus of Ani. London: The Trustees, 1895.

Budge, Ernest Alfred Wallis, oms. The Literature of the Ancient Egyptians. London: J. M. Dent and Sons, 1914.

Burckhardt, John Lewis, oms. Arabic Proverbs; or the Manners and Customs of the Modern Egyptians, Illustrated from Their Proverbial Sayings Current at Cairo. 2nd ed. London: Bernard Quaritch, 1875. ⍽▢⍽ 782 ordspråk på engelsk, med kommentarar til mange.

Gardiner, Alan H. The Admonitions of an Egyptian Sage from a Hieratic Papyrus in Leiden (Pap. Leiden 344 recto). Hildesheim: Georg Olms Verlag, 1969.

Horne, Charles Francis, red. The Sacred Books and Early Literature of the East; With an Historical Survey and Descriptions. Vol. 2: Egypt. New York: Parke, Austin and Lipscomb, 1917.

Kamil, Jill. The Ancient Egyptians: Life in the Old Kingdom. Cairo: The American University in Cairo Press, 1996. ⍽▢⍽ Boka kan vere eit greitt oversyn å starte med.

Lichtheim, Miriam. Ancient Egyptian Literature. Vols 1-3. Los Angeles, CA: University of California Press, 2006.

Massey, Gerald. Ancient Egypt: The Light of The World. 2 Vols. Leeds: Celphais Press, 2008.

Massey, Gerard. Egyptian Book of the Dead and the Mysteries of Amenta. London: T. Fisher Unwin, 1907.

Mercer, Samuel A. B., tr. The Pyramid Texts. London: Longmans, Green and Co, 1952.

Oesterley, William Oscar Emil. The Wisdom of Egypt and the Old Testament in the Light of the Newly Discovered Teachings of Amen-em-ope. London: Society for Promoting Christian Knowledge, 1927.

Petrie, William Matthew Flinders. The Religion of Ancient Egypt. London: Archibald Constable and Co., 1906.

Simpson, William Kelly, red. The Literature of Ancient Egypt: An Anthology of Stories, Instructions, Stelae, Autobiographies, and Poetry.3rd ed. New Haven CT: Yale University Press, 2003.

van den Dungen, Wim. Ancient Egyptian Wisdom Readings. Morrisville, NC: Lulu Press, 2016.

West, John Anthony. Serpent in the Sky: The High Wisdom of Ancient Egypt. 1st Quest ed. Wheaton Ill: Quest Books, 1993.

Wiedemann, Alfred. Popular Literature in Ancient Egypt. Tr. J Hutchison. London: David Nutt, 1902.

Egyptisk visdom, egyptiske ordspråk, Egyptian wisdom, proverbs of Egypt, opp Seksjon Sett Neste

Egyptisk visdom, egyptiske ordspråk, Egyptian wisdom, proverbs of Egypt. BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2013–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Link]