Gullvekta

Egyptisk visdom ≍ Egyptian Wisdom

Seksjon › 40 Sett Søk Førre Neste

Egyptisk visdom, Egyptian wisdom, proverbs, sayings, maxims Frå det gamle Egypt kjem gilde læresetningar, leveråd og ordspråk. Her er nær 80 på nynorsk og engelsk. I innleiinga står kjelder.

Egyptian Sayings in Nynorsk Norwegian and English.

 A  B  D  E  F  G  H  I  J  K  L
 M  N  O  P  R  S  T  U  V  Y Æ-

Fiskefangst med garn i gamle Egypt. Veggmåleri frå Anchtifi si grav i Mo'alla, frå rundt 2100 f.Kr. Utsnitt.
"Fiskar med garn og flygande fisk" - Fri arbeiding ifrå veggmåleri av garnfiske i Egypt for 4000 år sidan (utsnitt). Til venstre er eit garn. Fiskaren held i garnet mens ein fin fisk fer over hovudet på han i retning av tørt land bak trestammen til høgre. Nedst er vatn som fiskaren plaskar i. [Frå originalen]

Egyptian wisdom, sebayt and proverbs, egyptisk visdom og sebayt, ordtak, ordspråk frå Egypt, opp Seksjon Sett Neste

Egyptian wisdom, sebayt and proverbs, egyptisk visdom, sebayt og ordtak, ordspråk frå Egypt BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2013–2017, Tormod Kinnes, MPhil. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Lenke]