Oversyn

Egyptisk visdom ≍ Egyptian Wisdom

Seksjon › 40   Sett    Søk   Førre Neste

Egyptisk visdom, Egyptian wisdom, proverbs, sayings, maxims Frå gamle Egypt kjem gilde læresetningar, leveråd og ordspråk. I samlinga er over 110 på nynorsk og engelsk.

Egyptian Sayings in Nynorsk Norwegian and English.

 A  B  D  E  F  G  H  I  J  K  L
 M  N  O  P  R  S  T  U  V  Y Æ-

Fiskefangst med garn i gamle Egypt. Veggmåleri frå Anchtifi si grav i Mo'alla, frå rundt 2100 f.Kr. Utsnitt.
"Fiskar med garn og flygande fisk" for 4000 år sidan (utsnitt). Fiskaren held i garnet (til venstre) mens ein fin fisk fer over hovudet på han i retning av tørt land bak trestammen til høgre. Nedst er vatn. [Frå originalen]

Egyptian wisdom, sebayt and proverbs, egyptisk visdom og sebayt, ordtak, ordspråk frå Egypt, opp    Seksjon     Sett    Neste

Egyptian wisdom, sebayt and proverbs, egyptisk visdom og sebayt, ordtak, ordspråk frå Egypt. Brukargaid  ᴥ  User's Guide  ᴥ  Disclaimer
© 2013–2018, Tormod Kinnes, MPhil [Email]