Norsk del, Gullvekta
Esopsfablar  ❀ 26
Seksjon › 31   Sett    Søk   Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar    Innhald     

  1. Eselet og muldyret

Eselet og muldyret

Eit esel og eit muldyr gjekk i lag med like store lass over ryggen. Då eselet såg at lassa var like, blei han art og klaga over at muldyret pla få dobbelt så mykje å ete som eselet, enda dei bar like store lass.

Etter at dei hadde gått lenger av stad langs vegen, såg mannen som leidde dei, at eselet ikkje tolte det tunge lasset lenger, så han lessa ein del av det over på muldyret. Seinare merkte mannen at eselet var blitt enda slitnare, og flytta enda meir av esellasset over på muldyret, og slik heldt det fram. Til sist tok mannen og lessa alt over på muldyret.

Muldyret såg no eit augeblikk bort på eselet og sa, "Kva seier du no? Fortener eg ikkje dobbelt så mykje mat?"

  Innhald  


Esopsfablar, fablar tillagt Æsop, fablar ved Babrius, Babrias, Gabrias, Fedrus, Faedrus, Phaedrus og andre, såkalla &æsopsfablar.    Seksjon     Sett    Neste

Esopsfablar, fablar tillagt Æsop, fablar ved Babrius, Babrias, Gabrias, Fedrus, Faedrus, Phaedrus og andre, såkalla &æsopsfablar. Brukargaid  ᴥ  Ansvarsfråskriving
© 2018, Tormod Kinnes. [E‑post]