Norsk del, Gullvekta
Nyingma-tradisjonen
Seksjon › 6 Sett Søk Førre Neste

Ordliste

Reservasjonar Innhald  

Nyingma-skolens Namkhai Nyingpo, elev av Padmasambhava. Modifisert.
Nyingmas Namkhai i stor fart, "på ein lysstråle". Albert Einstein følgde elles ein lysstråle i tankane, fram til den spesielle relativitetsteorien.

Nyingma

Nyingma, "gammal", er den eldste retninga innan tibetansk buddhisme, og kjend som "den gamle tradisjonen".

På 800-talet blei Samyeling, det første klosteret i Tibet, bygd og innvigd av den tibetanske kongen Trisong Detsen, den indiske munken Shantarakshita og tantra-meisteren Padmasambhava. Dei første sju tibetanske munkane blei innvigde i Samyeling. Klosteret var sentrum for eit rikt omsettingsarbeid av buddhistiske tekstar frå India. Omsettingarbeidet og bevaringa av tekstane førte til det som blir kalla tibetansk buddhisme.

Det utvikla seg ei rekke Nyingma-skolar. Dei er sjølvstendige Nyingma-retningar i dag. Mellom dei er Kathog og Dzogchen.

I seinare hundreår kom det fleire andre buddhistiske retningar i tillegg til Nyingma. Dei har eigne omsettingar av visse tantriske tekstar. Mellom desse tibetanske retningane (skolane, tradisjonane) finn ein Kagyu (neste side).

Meir på engelsk

Innhald


Nyingma, Nyingma-tradisjonen, tibetansk buddhisme  

De Falco, Cristiane, tr., ed. A Biography of the Great Master Padmasambhava Taranatha. Arcidossi, IT: Shang Shung Publications, 2011.

Duckworth, Douglas S. Mipam on Buddha-Nature: The Ground of the Nyingma Tradition. Albany, NY: State University of New York Press, 2008.

Dudjom Rinpoche, Jikdrel Yeshe Dorje. The Nyingma School of Tibetan Buddhism: Its Fundamentals and History. Omsett av Gyurme Dorje og Matthew Kapstein. Boston, MA: Wisdom Publications, 1991.

Dzongsar Khyentse Rinpoche. Longchen Nyingtik Practice Manual: Advice on How to Practice. Red. Chanel Grubner. San Francisco, CA: Khyentse Foundation, 2004.

Jig-Me Ling-Pa. The Dzogchen Innermost Essence Preliminary Practice. 4. utg. Omsett av Tulku Thondup. Red. Brian Beresford. Dharamsala, India: The Library of Tibetan Works and Archives, 2002.

Kunjed Gyalpo. The Supreme Source: The Fundamental Tantra of Dzogchen Semde. Omsett frå italiensk til engelsk av Andrew Lukianowicz. Ithaca NY: Snow Lion Publications, 1999.

Nyingma, Nyingma-tradisjonen, tibetansk buddhisme, opp Seksjon Sett Neste

Nyingma, Nyingma-tradisjonen, tibetansk buddhisme BRUKARGAID: [Lenke]
© 2016, Tormod Kinnes, cand.philol. [E-post]  ᴥ  Ansvarsfråskriving: [Lenke]