Norsk del, Gullvekta
Bhagavad Gita
Seksjon › 9 Sett Søk Førre Neste

Yoga-ord

Reservasjonar Innhald  

Første-gitaen

Versa frå kapittel 1

Arjuna til Krishna:

Krishna, når eg ser mine eigne slektningar som er komne hit for å slåst, (1:28)

då sig lemmane mine ned, munnen blir tørr, kroppen skjelv og håra reiser seg. (1:29)

Bogen fell ut av hendene mine, huda brenn, eg klarer ikkje å ranke meg, og hugen min spinn. (1:30)

Eg ser ikkje andre teikn enn slike som varslar ilt, Krishna. Eg kan ikkje sjå noko godt i at eg drep mi eiga slekt i krig. (1:31)

Eg er ikkje ute etter siger, Krishna, heller ikkje sus og dus og land å rå over. Kva gagn har herredømme, nytingar eller livet sjølv? (1:32 )

Dei som vi vil ha kongerike, nytingar og behag for, står her fylka til strid; dei har ved det forsaka både liv og rikdom. (1:33)

Lærarar, fedrar, søner og bestrefedrar, sonesøner, svigerfedrar, morbrør, farbrør, svograr og andre slektningar - (1:34)

Enda om vettet deira er overvelda av griskleik så dei ikkje ser noko vondt i å øydelegge familiar, og inga synd i fiendskap mot vennar, (1:38)

Korfor skulle ikkje vi, som ser klart det vonde i å øydelegge ein familie, lære å vende oss vekk frå slik ei synd, Krishna? (1:39)

Når ein familie blir øydelagt, fell familiens religiøse riter ifrå uminnelege tider, åndelegheit blir øydelagt, og gudløyse vinn over heile familien. (1:40)

Sanjaya sa:

Etter å ha sagt dette midt på slagmarka, kasta Arjuna frå seg boge og pil, og sette seg på vognsetet, overmanna av sorg. (1:47)

Innhald


Bhagavad Gita, Bhagavadgita, Bhagavad-Gita, nynorsk, litteratur  

Kjeldene: [Bøker]

Bhagavad Gita, Bhagavadgita, Bhagavad-Gita, nynorsk, opp Seksjon Sett Neste

Bhagavad Gita, Bhagavadgita, Bhagavad-Gita, nynorsk BRUKARGAID: [Lenke]
© 2012–2017, Tormod Kinnes. [E-post]  ᴥ  Ansvarsfråskriving: [Lenke]