Oversyn

Bhagavad Gita i utval

Seksjon › 9   Sett    Søk   Førre Neste
Bhagavad gita - Arjuna i vogn og Krishna som kusk på slagmarka
Bogeskyttaren Arjuna med Krishna framfor seg

Herren i gitaen: "Ufødt er eg, skapningane sin Herre, med makt over urnaturen som også høyrer meg til. Eg blir født gjennom blendverket, maya, som òg er mitt." (kap. 4, v. 6)

Bhagavad Gita, Herrens Song, Herrens Ord, Bhagavadgita, opp    Seksjon     Sett    Neste

Bhagavad Gita, Herrens Song, Herrens Ord, Bhagavadgita. Brukargaid  ᴥ  Ansvarsfråskriving
© 2012–2018, Tormod Kinnes, cand.philol. [E‑post]