Gullvekta

Bhagavad Gita i utval

Seksjon › 24 Sett Søk Førre Neste

Bhagavad-gita, scene med Arjuna og Krishna nær sentrum. Bhagavad-gita tyder 'Herrens song' og 'Herrens ord'. Det kan opphavleg ha vore eit læredikt på rundt 85 vers, med alt tilfanget etter det tredje kapittelet lagt til sidan, etter mange hundre å. Diktet femna over 700 vers på 800-talet e.Kr., og har deretter blitt eit av dei mest kjente verka i verdskulturen og verdslitteraturen. Songen er forma som ein samtale der Bhagavan (Herren) seier korleis ein gjer livet godt. Kanskje ikkje alt høver fullgodt! [Sjå kva Buddha seier] — Det som kan vere den opphavlege gitaen er her på engelsk: [Første Bhagavad Gita?]

"Førstegitaen" er her:

 1. Arjuna ser ut over slagmarka og blir sturen
 2. Om den strålande røyndommen
 3. Om handling og handlingars makt

Snertne ord frå seinare vers

 1. Oversanseleg visdom
 2. Å gi avkall på mangt
 3. Dhyana, meditasjon
 1. Sannkjenning
 2. Gud som Brahman
 3. Løynd for alle unntatt få
 4. Herlegdom kjem fram
 5. Om den universelle forma
 6. Inderleg ømheit
 7. Nytaren i medvettsfeltet
 8. Tre eigenskapar i blandingar
 9. Den ypparste i verda
 10. Kva er guddommeleg, kva er demonisk?
 11. Tru blir varsamt inndelt
 12. Kalla til avkall
Bhagavad gita - Arjuna i vogn og Krishna som kusk på slagmarka
Bogeskyttaren Arjuna med Krishna framfor seg

Herren i gitaen: "Ufødt er eg, skapningane sin Herre, med makt over urnaturen som også høyrer meg til. Eg blir født gjennom blendverket, maya, som òg er mitt." (kap. 4, v. 6)

Bhagavad Gita, Herrens Song, Herrens Ord, Bhagavadgita, opp Seksjon Sett Neste

Bhagavad Gita, Herrens Song, Herrens Ord, Bhagavadgita BRUKARGAID: [Lenke]
© 2012–2017, Tormod Kinnes, cand.philol. [E-post]  ᴥ  Ansvarsfråskriving: [Lenke]