Norsk del, Gullvekta
Bhagavad Gita
Seksjon › 9 Sett Søk Førre Neste

Yoga-ord

Reservasjonar Innhald  

9

Krishna:

Svikefulle og vankloke er demoniske og ikkje frå gudesida. (9.12)

Gilde ånder tar del i guddomsvesenet mitt. Dei dyrkar meg ved å feste sinnet godt på meg. (9.13)

Eg skaffar det dei ikkje har, dei som samlar hugen godt nok om meg. Eg tar dessutan vare på for dei det dei alt har. (9.22)

Gjer alt for meg, gi alt til meg [som Gudsdyrking]. (9.27)

Slik blir du utfridd, med hugen rett vendt og fasthalden så lenge det tar. (9.28 stytta)

Syndefulle som tar til å dyrke meg med heile hugen retta mot meg, har vendt seg rett. (9.30 mod)

Slike tar til å bli rettvise, og vinn evig fred, dei også. For den som dyrkar meg så det monnar, går ikkje til grunne. (9.31)

Dei som finn inn til meg ved høgare yoga - kvinner, handelsfolk og tenarar, for eksempel - dei finn Den Gromme! (9.32)

Innhald


Bhagavad Gita, Bhagavadgita, Bhagavad-Gita, nynorsk, litteratur  

Kjeldene: [Bøker]

Bhagavad Gita, Bhagavadgita, Bhagavad-Gita, nynorsk, opp Seksjon Sett Neste

Bhagavad Gita, Bhagavadgita, Bhagavad-Gita, nynorsk BRUKARGAID: [Lenke]
© 2017, Tormod Kinnes. [E-post]  ᴥ  Ansvarsfråskriving: [Lenke]