Norsk del, Gullvekta
Ordspråk og sitat
Seksjon › 13 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

A

A little nonsense now and then is relished by the best of men. ("Litt tullball av og til kan more mange store."*) (Amerikansk)

Alder fører somme til det som er verre.

Alle netter er ikkje like svarte.

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

Ordtak, sitat, tankar, maksimar eller levereglar, opp Seksjon Sett Neste

Ordtak, sitat, tankar, maksimar eller levereglar BRUKARGAID: [Lenke]
© 2013–2017, Tormod Kinnes [E-post]  ᴥ  Ansvarsfråskriving: [Lenke]