Norsk del, Gullvekta
Ordspråk og sitat
Seksjon › 13 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

B

Bakgårdskattens skjerande song - det er kamp på gang.

Berre bok gjer neppe heilt klok.

Beste middel mot å bli drukken er å halde seg edru.

Betre med tørr kake enn ikkje noko å smake.

Budeia ei hendig, iherdig jente, fullt opptatt av mjølkings-strev.

Bønner går ikkje alle utan bra svar.

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

Ordtak, sitat, tankar, maksimar eller levereglar, opp Seksjon Sett Neste

Ordtak, sitat, tankar, maksimar eller levereglar BRUKARGAID: [Lenke]
© 2013–2017, Tormod Kinnes [E-post]  ᴥ  Ansvarsfråskriving: [Lenke]