Norsk del, Gullvekta
Aforismar og andre åtgåingar
Seksjon › 13   Sett    Søk   Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar    Innhald     

I

I draumar ligg mangt eit godt vink gøymt.

Ikkje alt nyttig kan ein lese seg til enkelt og greitt.

Ingen er forplikta til å krangle storleg med ein full.

Ingen grådige sinn er bra fornøgde med at jorda eller sandkassa deira blir drukna.

Ingen skulle vere forplikta til å ha grådigskap som varemerke.

Ingen ting duger feil prøvt.

Inte bör man skämmas, när man gjort sitt bästa.

Om ein gjer sitt beste for å drikke seg for full i eit bryllaup og vekker ynk, kva då? Eller gjer sitt beste som tjuv og blir tatt? Det er ikkje alltid "det beste" er noko særleg.

Demagogiske ymt skulle vi slå vekk ifrå oss straks vi anser "uller i mosen", som det heiter på jysk. 'Uller' er ulvar, og 'mosen' er myra. "Ugler i mosen" er forvansking av det danske ordet om ulvar som lurer i myra; det er eit signal om at det kan vere fare på ferde, eller noko mistenkeleg med eit eller anna.

Innhald


Høyet i hus

Klammer, symbol, stjerner, teikn og meir blir forklart: (1) Teiknforklaringar; (2) Klok fôr-handtering.

Litteratur

Aforismar, tankekorn, betraktningar, åtgåingar, vurderingar, fyndord, sentensar, ordspråk, levereglar, ordtak, observasjonar, sitat, maksimar, meiningar, synsmåtar, overslag, fråsegner, granskingar, utsegner, tankar, ord, opp    Seksjon     Sett    Neste

Aforismar, tankekorn, betraktningar, åtgåingar, vurderingar, fyndord, sentensar, ordspråk, levereglar, ordtak, observasjonar, sitat, maksimar, meiningar, synsmåtar, overslag, fråsegner, granskingar, utsegner, tankar, ord. Brukargaid  ᴥ  Ansvarsfråskriving
© 2016–2018, Tormod Kinnes. [E‑post]