Norsk del, Gullvekta
Ordspråk og sitat
Seksjon › 13 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

H

Han kjem alltids langt som lar seg drive med straumen.

Hardt plaga hug kan leie til sjukdom og daude. [Venkatesananda, 104; jf. ◦TM mot stress.]

Hastig lesing kan gi forbausande magert utbytte. Men den som stoggar og tenker etter, kan skjøne noko storvegs utan å seie heilt nøyaktig kva. Slik er det ofte med mykje som tel - mellom anna i dagliglivet. Det har filosofar tatt til å fortelje ifrå - så vidt begynt.

Heilhjarta Zen-utøving kostar.

Heller naken enn velkledd; det levde dei opp til vilt i Eden.

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

Ordtak, sitat, tankar, maksimar eller levereglar, opp Seksjon Sett Neste

Ordtak, sitat, tankar, maksimar eller levereglar BRUKARGAID: [Lenke]
© 2016–2017, Tormod Kinnes [E-post]  ᴥ  Ansvarsfråskriving: [Lenke]