Norsk del, Gullvekta
Aforismar og andre åtgåingar
Seksjon › 13   Sett    Søk   Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar    Innhald     

H

Han kjem alltids langt som lar seg drive med straumen.

Hardt plaga hug kan leie til sjukdom og daude. [Venkatesananda, 104; jf. ◦TM mot stress.]

Hastig lesing kan gi forbausande magert utbytte. Men den som stoggar og tenker etter, kan skjøne noko storvegs utan å seie heilt nøyaktig kva. Slik er det ofte med mykje som tel - mellom anna i dagliglivet. Det har filosofar tatt til å fortelje ifrå - så vidt begynt.

Heilhjarta Zen-utøving kostar.

Heller naken enn velkledd; det levde dei ut i Paradis.

Innhald


Høyet i hus

Klammer, symbol, stjerner, teikn og meir blir forklart: (1) Teiknforklaringar; (2) Klok fôr-handtering.

Litteratur

Aforismar, tankekorn, betraktningar, åtgåingar, vurderingar, fyndord, sentensar, ordspråk, levereglar, ordtak, observasjonar, sitat, maksimar, meiningar, synsmåtar, overslag, fråsegner, granskingar, utsegner, tankar, ord, opp    Seksjon     Sett    Neste

Aforismar, tankekorn, betraktningar, åtgåingar, vurderingar, fyndord, sentensar, ordspråk, levereglar, ordtak, observasjonar, sitat, maksimar, meiningar, synsmåtar, overslag, fråsegner, granskingar, utsegner, tankar, ord. Brukargaid  ᴥ  Ansvarsfråskriving
© 2016–2018, Tormod Kinnes. [E‑post]