Norsk del, Gullvekta
Aforismar og andre åtgåingar
Seksjon › 13   Sett    Søk   Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar    Innhald     

K

Katten dekker gjerne over sin eigen lort. (Fritt etter amerikansk)

Katten et gjerne fisk, men liker dårleg å bli våt på potane. (Fritt etter amerikansk)

Katten klappar ein stort sett gale mot håra.

"Kor rart med alle så mykje nærare innpå seg", sa dama på campingferie.

Kor skal ei naken kone gjere av seg når ho ikkje finn senga?

Kulturen femner over mange nedarva skattar, som gamle heier.

Kunst som tel mindre, har færre fiendar.

Kva er tidsnok? Det er jamt for seint der skitharde og mektige rår.

Innhald


Høyet i hus

Klammer, symbol, stjerner, teikn og meir blir forklart: (1) Teiknforklaringar; (2) Klok fôr-handtering.

Litteratur

Aforismar, tankekorn, betraktningar, åtgåingar, vurderingar, fyndord, sentensar, ordspråk, levereglar, ordtak, observasjonar, sitat, maksimar, meiningar, synsmåtar, overslag, fråsegner, granskingar, utsegner, tankar, ord, opp    Seksjon     Sett    Neste

Aforismar, tankekorn, betraktningar, åtgåingar, vurderingar, fyndord, sentensar, ordspråk, levereglar, ordtak, observasjonar, sitat, maksimar, meiningar, synsmåtar, overslag, fråsegner, granskingar, utsegner, tankar, ord. Brukargaid  ᴥ  Ansvarsfråskriving
© 2016–2018, Tormod Kinnes. [E‑post]