Norsk del, Gullvekta
Ordspråk og sitat
Seksjon › 13 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

K

Katten dekker gjerne over sin eigen lort. (Fritt etter amerikansk)

Katten et gjerne fisk, men liker dårleg å bli våt på potane. (Fritt etter amerikansk)

Katten klappar ein stort sett gale mot håra.

"Kor rart med alle så mykje nærare innpå seg", sa dama på campingferie.

Kor skal ei naken kone gjere av seg når ho ikkje finn senga?

Kulturen femner over mange nedarva skattar, som gamle heier.

Kunst som tel mindre, har færre fiendar.

Kva er tidsnok? Det er jamt for seint der skitharde og mektige rår.

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

Ordtak, sitat, tankar, maksimar eller levereglar, opp Seksjon Sett Neste

Ordtak, sitat, tankar, maksimar eller levereglar BRUKARGAID: [Lenke]
© 2016–2017, Tormod Kinnes [E-post]  ᴥ  Ansvarsfråskriving: [Lenke]