Norsk del, Gullvekta
Ordspråk og sitat
Seksjon › 13 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

L

La grisen vere møkkete berre flesket er reint.

La kjent folk kjenne sin beste profil.

La oss stå opp og vere takksame, for lærte vi ikkje mykje i dag, lærte vi iallfall litt, og lærte vi ikkje litt, blei vi iallfall ikkje sjuke, og i fall vi blei sjuke, døydde vi iallfall ikkje; så la oss alle vere takksame. – Buddha (tilskrive).

Lagleg språknepen er det godt å vere, for berre å verpe tankar er ikkje alltid godt nok.

Langs vegen kan ein bli dyktigare og få bører lagt på seg, tilmed om det ikkje nyttar stort . . . Ein kan sjå seg for med omhug og vare seg, nøye, og kanskje finne somt som gagnar ein, ta det likande i bruk og få livet til å gå betre iallfall.

Litt tullball no og då set folk best pris på. (Amerikansk)

Livet har mange sider; fine ordspråk gir lett fleirfaldige tusen å fundere over.

Lom blei ikkje bygd på ein dag; ikkje ei natt heller.

Løa gir oss mykje og god mat (gjennom dyra).

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

Ordtak, sitat, tankar, maksimar eller levereglar, opp Seksjon Sett Neste

Ordtak, sitat, tankar, maksimar eller levereglar BRUKARGAID: [Lenke]
© 2016–2017, Tormod Kinnes [E-post]  ᴥ  Ansvarsfråskriving: [Lenke]