Norsk del, Gullvekta
Aforismar og andre åtgåingar
Seksjon › 13   Sett    Søk   Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar    Innhald     

L

La grisen vere møkkete berre flesket er reint.

La kjent folk kjenne sin beste profil.

La oss stå opp og vere takksame, for lærte vi ikkje mykje i dag, lærte vi iallfall litt, og lærte vi ikkje litt, blei vi iallfall ikkje sjuke, og i fall vi blei sjuke, døydde vi iallfall ikkje; så la oss alle vere takksame. – Buddha (tilskrive).

Lagleg språknepen er det godt å vere, for berre å verpe tankar er ikkje alltid godt nok.

Langs vegen kan ein bli dyktigare og få bører lagt på seg, tilmed om det ikkje nyttar stort . . . Ein kan sjå seg for med omhug og vare seg, nøye, og kanskje finne somt som gagnar ein, ta det likande i bruk og få livet til å gå betre iallfall.

Litt tullball no og då set folk best pris på. (Amerikansk)

Livet har mange sider; fine ordspråk gir lett fleirfaldige tusen å fundere over.

Lom blei ikkje bygd på ein dag; ikkje ei natt heller.

Løa gir oss mykje og god mat (gjennom dyra).

Innhald


Høyet i hus

Klammer, symbol, stjerner, teikn og meir blir forklart: (1) Teiknforklaringar; (2) Klok fôr-handtering.

Litteratur

Aforismar, tankekorn, betraktningar, åtgåingar, vurderingar, fyndord, sentensar, ordspråk, levereglar, ordtak, observasjonar, sitat, maksimar, meiningar, synsmåtar, overslag, fråsegner, granskingar, utsegner, tankar, ord, opp    Seksjon     Sett    Neste

Aforismar, tankekorn, betraktningar, åtgåingar, vurderingar, fyndord, sentensar, ordspråk, levereglar, ordtak, observasjonar, sitat, maksimar, meiningar, synsmåtar, overslag, fråsegner, granskingar, utsegner, tankar, ord. Brukargaid  ᴥ  Ansvarsfråskriving
© 2016–2018, Tormod Kinnes. [E‑post]