Norsk del, Gullvekta
Ordspråk og sitat
Seksjon › 13 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

N

Når ein kar blir fødd, er fiendane alt omkring han. Det gjeld å kjenne slike.

Når frosk leier frosk, vil begge til sumpen.

Når katten mjauar, kjenner han seg.

Når uhellet er ute, får ein heller vere inne.

Ni millionar menneske kan vel ta feil, men om lag så mange dyrkar Zen. Kor ihuga er ei anna sak.

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

Ordtak, sitat, tankar, maksimar eller levereglar, opp Seksjon Sett Neste

Ordtak, sitat, tankar, maksimar eller levereglar BRUKARGAID: [Lenke]
© 2016–2017, Tormod Kinnes [E-post]  ᴥ  Ansvarsfråskriving: [Lenke]